DEN HAAG - Minister Bot van Buitenlandse Zaken heeft "geen reden om aan te nemen" dat zes met name genoemde vluchten op Rotterdam "een rol spelen in een vermeend wereldwijd netwerk van geheime CIA-gevangenissen." Hij antwoordt dit op schriftelijke vragen, die SP-Kamerleden in december stelden na een uitzending van de VPRO-Radio.

Deze week werden opnieuw vragen gesteld door Kamerleden over "CIA-vluchten", na een publicatie in NRC Handelsblad. Daarin worden ook vluchten genoemd uit de afgelopen jaren, maar dat zijn niet dezelfde als in de Kamervragen van de SP. Die nieuwste vragen over CIA-vluchten zijn nog niet beantwoord.

Zorgen

Bot schrijft de Tweede Kamer, mede namens staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer), dat de Europese Unie naar aanleiding van publicaties zorgen heeft geuit over vluchten.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rice, heeft daarop herhaaldelijk verzekerd dat de Verenigde Staten "geen gevangenen transporteren met het oogmerk ze elders aan de mogelijkheid van marteling bloot te stellen."