BRUSSEL - Nederlanders, Finnen en inwoners van enkele Oost-Europese landen hebben minder kinderen dan ze eigenlijk zouden wensen. Oorzaken zijn zorgen over de toekomst en de kosten van de opvoeding.

Dat concluderen onderzoekers na een enquête onder 30.000 mensen in veertien EU-landen. De Europese Commissie, de opdrachtgever, heeft het onderzoek vrijdag in Brussel gepubliceerd.

Meer dan de helft van de ondervraagden wil twee of meer kinderen. Een deel wil echter kinderloos blijven. Het hoogste aandeel van deze mensen vonden onderzoekers in Duitsland en Nederland.

Het afnemend belang van huwelijken en het groeiend aantal scheidingen, vertaalt zich niet in minder geboorten. De afgelopen tien jaar is het aantal gelijk gebleven in de orde van 1,2 tot 1,4 kinderen. Wel steeg het aandeel kinderen van ongetrouwde moeders naar 30 tot 40 procent.

Het onderzoek houdt verband met het opzetten van een Europees gezinsbeleid. De Europese Commissie presenteert volgende maand met een rapport over demografie in de EU. Brussel is bezorgd over de vergrijzing.