HILVERSUM - De NOS moet Charles Groenhuijsen 489.375 euro betalen als vergoeding voor zijn ontslag. Dat heeft de kantonrechter in Hilversum vrijdag bepaald. De rechter ontbindt het arbeidscontract tussen Groenhuijsen en de NOS per 1 april.

Groenhuijsen werkte 23 jaar voor de NOS. De laatste jaren was hij correspondent in de Verenigde Staten. Hij zou dit jaar aantreden als nieuwslezer van het 8 uurjournaal, maar een arbeidsconflict over klussen buiten het werk leidde tot een breuk.

Tevreden

Groenhuijsen vroeg een financiële vergoeding van 800.000 euro. Hij reageert tevreden op de uitspraak. "De rechter heeft onze redenatie gevolgd en is verre gebleven van de pogingen van de NOS om de schuld bij mij te leggen."

De NOS legt zich neer bij de uitspraak van de kantonrechter en benadrukt dat de opgelegde vergoeding aanzienlijk minder is dan het bedrag waarom Groenhuijsen had verzocht.

Steunbetuigingen

De beoogd anchorman had zich waarschijnlijk een ander afscheid voorgesteld. "Het is een raar idee dat nu na 23 jaar echt een einde komt aan mijn werk bij de NOS. Ik zal het dagelijkse nieuws en de professionele opwinding van voortdurende deadlines zeer missen. Ik neem met spijt afscheid van de vele collega's met wie ik de afgelopen 23 jaar in vriendschap heb samengewerkt. Ik kreeg veel steunbetuigingen en kijkers kozen me tot 'Beste Correspondent'.

Kritiek kwam van de NOS-leiding en een enkeling die zich anoniem (nooit bij naam) tegen mij keerde. Ik vertrek met opgeheven hoofd en kijk uit naar nieuwe kansen en uitdagingen", reageert Groenhuijsen.

Schnabbelgestapo

Het conflict tussen de NOS en Groenhuijsen spitste zich toe op de nevenactiviteiten van de oud-correspondent. Het bleek dat hoofdredacteur Laroes verzoeken gericht aan Groenhuijsen zelf afdeed zonder hem daarover in te lichten. In een boze mail van Groenhuijsen aan Laroes viel daarop het woord 'schnabbelgestapo'.

Voor de NOS was dat de druppel die de emmer deed overlopen en een reden voor ontslag.

Verklaarbaar

De kantonrechter toont echter begrip voor Groenhuijsen: "Dat daarbij, met betrekking tot die handelwijze, de zwaarbeladen term 'schnabbelgestapo' is gebruikt, is, hoe smakeloos en onnodig grievend ook, in het licht van de gebeurtenis verklaarbaar."

De NOS had escalatie van het conflict kunnen voorkomen, meent de rechter "indien de NOS jegens Groenhuijsen tijdig open kaart had gespeeld terzake haar voornemen jegens hem af te wijken van de gangbare regeling nevenactiviteiten."

NOS-directeur Gerard Dielessen: "Wij zijn en blijven ervan overtuigd dat we op de juiste gronden gehandeld hebben. Er was een onwerkbare situatie ontstaan tussen de NOS en Charles Groenhuijsen."