DEN HAAG - Nederland blijkt bijzonder aantrekkelijk voor het witwassen van crimineel geld. Jaarlijks wordt voor ten minste 18,5 miljard euro witgewassen. Ongeveer 3,8 miljard komt uit het Nederlandse criminele circuit, de rest uit het buitenland.

Dat blijkt uit een onderzoek naar criminele geldstromen door de Utrecht School of Economics in samenwerking met de nationale universiteit van Australië in opdracht van het ministerie van Financiën.

Onroerend goed

Volgens het rapport, dat vrijdag openbaar werd gemaakt, zijn de belangrijkste witwaskanalen investeringen in onroerend goed, over- en onderfacturering bij internationale handel (het meer of minder in rekening brengen dan de werkelijke kosten van een product of dienst) en het gebruik van bijzondere financiële instellingen.

Nederland staat samen met landen als Duitsland en Frankrijk op de zevende plaats in het lijstje van aantrekkelijkste witwaslanden. Dat heeft volgens het onderzoek onder meer te maken met het aantrekkelijke fiscale klimaat, de intensieve internationale handelsrelaties en een goed ontwikkeld financieel stelsel.

Rekenmodel

Om de uit het buitenland afkomstige criminele gelden te schatten maakte de Utrechtse professor Brigitte Unger gebruik van een door haar Australische collega ontwikkeld rekenmodel. Dit 'Walkermodel', naar de bedenker John Walker, geeft volgens Unger aan dat de criminaliteit in Nederland jaarlijks circa 8,6 miljard aan witwasgelden oplevert, waarvan meer dan de helft (4,8 miljard) naar het buitenland vloeit. Ruim 70 procent is afkomstig van fraude, 20 procent van drugscriminaliteit en 10 procent van de overige vormen van misdaad.

Minister Zalm van Financiën onderzoekt of het rapport aanleiding is aanvullende maatregelen tegen het witwassen te nemen.