BRUSSEL - Europees justitiecommissaris Frattini stelt voor een centraal bureau op te richten, waar alle EU-lidstaten ondersteuning kunnen krijgen bij de verwerking van asielaanvragen.

Daaraan zou ook een centrale portal of internettoepassing moeten komen, waarop de gegevens van asielaanvragers kunnen staan. Zo kan sneller gecontroleerd worden waar zij vandaan komen en in welke andere lidstaten zij asielaanvragen deden.

Samenwerking

Frattini hoopt door deze voorstellen een betere en praktischere samenwerking tussen de 25 EU-landen op asielgebied te kunnen bewerktstelligen. De bedoeling is wel dat asielbeleid voorlopig wel een nationale aangelegenheid blijft.

De Europese lidstaten spraken in 2004 onder Nederlands voorzitterschap van de EU af om in 2010 te komen tot een gezamenlijk asielbeleid, waarbij de aanvraagcriteria en beoordeling van verzoeken om verblijfsvergunningen in principe in alle landen hetzelfde zijn.