DEN HAAG - Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) gaat vanaf eind deze maand weer uitgeprocedeerde asielzoekers uit Congo uitzetten naar het Afrikaanse land. Onder druk van de Tweede Kamer had de bewindsvrouw in juni de uitzettingen opgeschort, omdat de Kamer eerst zekerheid wilde over de gang van zaken rond Congolese asielzoekers.

Omdat de praktische belemmeringen voor gedwongen terugkeer in een recent gesprek met de Congolese ambassadeur in Nederland zijn weggenomen, gaat Verdonk er weer toe over Congolezen uit te zetten, zo bleek donderdag uit haar brief aan de Kamer. Omdat ze de Kamer eerst de gelegenheid wil geven hierover met haar te praten, zal ze tot 27 februari geen "onomkeerbare stappen" zetten.

Gegevens

Verdonk kwam vorig jaar zwaar onder vuur te liggen in de kwestie-Congo. Uit een onderzoek van de commissie-Havermans bleek dat Nederland de afgelopen jaren in strijd met de regels in een aantal gevallen asielgegevens aan Congo had verstrekt. Het ging daarbij nooit om inhoudelijke informatie, maar wel om gegevens waaruit blijkt dat een betrokkene een voormalige asielzoekers was. Ook die informatie mag nooit aan de Congolese autoriteiten worden verstrekt.

Steun

In een fel debat half december gaf Verdonk toe dat ze de Kamer onjuist en onvolledig had geïnformeerd in de kwestie. Hoewel ze kon blijven rekenen op steun van een Kamermeerderheid, zegde een brede oppositie van PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie en de Groep Lazrak het vertrouwen in de VVD-bewindsvrouw op.

Voorwaarden

Verdonk beloofde tijdens het debat te zullen spreken met de Congolese autoriteiten over de voorwaarden die ze stellen aan de afgifte van vervangende reisdocumenten. De vraag was vooral of de Congolese ambassade in Nederland bij de aanvraag daarvan vingerafdrukken van de betrokkene nodig heeft. De ambassadeur heeft Verdonk verzekerd dat dat niet het geval is. Ook zegde hij toe mee te willen werken bij de terugkeer van zijn landgenoten, aldus Verdonk.