DEN HAAG - Een meerderheid in de Tweede Kamer van CDA en PvdA is huiverig voor het volledig openstellen van de grenzen voor Polen en andere werknemers uit nieuwe EU-lidstaten. Zowel CDA-Kamerlid Van Hijum als zijn collega Bussemaker van de PvdA willen een hoorzitting en extra onderzoek naar de gevolgen van arbeidsmigratie uit de Midden- en Oost-Europese landen die in 2004 tot de Europese Unie zijn toegetreden.

Dat stellen de Kamerleden woensdag in een eerste reactie op het rapport dat onderzoeksbureau Ecorys in opdracht van staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken heeft opgesteld. Uit het onderzoek, dat vorige week uitlekte, blijkt dat mogelijk het aantal arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa zal verdubbelen als de grenzen voor hen volledig opengaan.

Werkvergunningen

In 2005 werden aan deze migranten, voor 80 procent Polen, circa 30.000 werkvergunningen verleend. Uiterlijk eind april wil de Europese Commissie weten of Nederland de beperkende maatregelen drie jaar verlengd. Of dat werknemers uit de nieuwe lidstaten hier vanaf 1 mei zonder vergunning van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) aan de slag kunnen.

De voorspellingen van Ecorys zijn volgens Bussemaker onzeker en gebaseerd op veronderstellingen over de economische groei en loonontwikkelingen in de EU. De voorspelde verdringing van arbeid bij open grenzen van ongeveer 0,5 procent van het werk in Nederland noemt zij evenwel behoorlijk. "Vooral omdat het om lagergeschoold werk gaat en we hiervoor nog veel werklozen kennen."

Een half procent komt neer op 23.500 tot 28.000 fulltime arbeidsplaatsen. Volgens de schattingen kan dit aantal bijna verdubbelen tot in 2010, omdat de arbeidsmigranten naar verwachting minder tijdelijk werk gaan verrichten.

Bouwsector

Daar zit vooral de vrees van het CDA. Van Hijum verwacht meer verdringing in bouwsector, transport en detailhandel, omdat daar meer langdurige contracten mogelijk zijn. Terwijl de vele Polen nu vooral seizoenswerk in de land- en tuinbouw verrichten. "Onze twijfel is dat we een instrument uit handen geven om werkgevers te dwingen eerst in de 'eigen kaartenbakken' te kijken, zodra ze niet meer voor een Pool een werkvergunning hoeven aan te vragen."