ARNHEM - De waterstand in Rijn en Waal is extreem laag voor de tijd van het jaar. Als het in het voorjaar niet ten minste tien dagen hard en lang gaat regenen, voorziet Rijkswaterstaat zeer grote problemen met de waterstanden in de zomer.

Dat heeft hoogwaterdeskundige E. Sprokkereef van Rijkswaterstaat in Arnhem woensdag gezegd. Januari en februari zijn normaliter de maanden dat de rivieren de hoogste stand bereiken. Geregeld lopen dan kades en uiterwaarden onder water. Maar de Rijn stond woensdag bij Lobith op een stand van 7.89 meter boven NAP, meters lager dan gewoonlijk. Volgens Sprokkereef heeft het al twee jaar niet voldoende geregend in het stroomgebied van de Rijn.

Elektriciteitscentrales

In de zomer van 2003 moesten elektriciteitscentrales afschakelen, omdat ze door extreme droogte niet meer voldoende koelwater uit de rivieren konden halen. Ook liep de watertemperatuur in de rivieren te hoog op. Rijkswaterstaat voorziet vergelijkbare problemen voor de komende zomer, tenzij het in het voorjaar een behoorlijke periode flink gaat doorplenzen, zoals Sprokkereef het uitdrukt.

Door de aanhoudende droogte is het hele stroomgebied van de Rijn niet voldoende gevuld. Het Meer van Konstanz op de grens van Zwitserland en Duitsland heeft op 3 centimeter na de laagste waterstand ooit bereikt. Waterbeheerders verwachten dat het laagterecord een dezer dagen wordt gebroken, aldus Sprokkereef. Het meer, ook bekend als de Bodensee, voert nog maar 30 procent van de gebruikelijke hoeveelheid water af in de Rijn.

Dijken

Uiterwaarden, nevengeulen en dijken in het stroomgebied zijn eveneens veel droger dan normaal. Er moet heel veel regen vallen om de bodem te verzadigen. Pas als de uiterwaarden en dijken geen water meer opnemen, gaat de rivier het regenwater afvoeren en stijgt dus het waterpeil.

Voor de aanhoudende extreem lage waterstand is volgens Rijkswaterstaat geen andere verklaring dan "toeval." Sprokkereef: "Klimaatverandering heeft er niets mee te maken, want de verwachting is juist dat het door klimaatverandering in de winter harder gaat regenen. Op basis van die aanname worden overal rivierverruimende maatregelen genomen, zodat de rivier veel meer water kan afvoeren zonder overstromingen. Het moet gewoon hard gaan regenen."