DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft dinsdag vrijwel unaniem ingestemd met de nieuwe welzijnswet WMO. De wet brengt een totale reorganisatie met zich mee van het welzijnswerk in gemeenten, de voorzieningen voor gehandicapten en aanpassingen van hun huis, en de huishoudelijke zorg voor ouderen en zieken die thuis wonen.

Alle fracties stemden in met de wet, behalve de Socialistische Partij. De eenmansfracties Nawijn en Lazrak waren niet bij de stemming aanwezig.

De wet gaat per januari 2007 in. De Kamerleden hebben afgedwongen dat gemeenten voortaan de plicht hebben handicaps van ouderen, zieken en gehandicapten te compenseren, zodat de groepen burgers toch nog deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven.