DEN HAAG - Buiten lopende kippen, eenden en ander pluimvee in Nederland worden versneld opgehokt uit voorzorg tegen de oprukkende vogelgriep. De ophokplicht geldt vanaf 20 februari. Minister Veerman van Landbouw heeft deze maatregel maandag afgekondigd als reactie op de vondst van het dodelijke H5N1-virus in Italië, Griekenland en Slovenië.

Aanvankelijk had Veerman 1 maart als vermoedelijke datum voor een ophokplicht genoemd, tijdens de voorjaarstrek van wilde vogels. Na overleg besloot hij maandag die maatregel versneld in te voeren.

Er is nog wat voorbereidingstijd nodig, aldus Veerman. Daarbij adviseert hij wel in risicogebieden meteen al het pluimvee binnen te houden.

Netten

De verplichting op te hokken geldt voor commerciële houders van dieren in de gebieden met hoog risico, bijvoorbeeld bij water- of rustplaatsen voor trekvogels. In minder risicovolle gebieden volstaat afscherming met bijvoorbeeld netten of een afdak.

Hobbydieren vallen in principe buiten de regeling. Wel krijgen houders daarvan het advies hun dieren weg te houden bij wilde vogels. Hobbydieren die in gebieden met een hoog risico buiten de bebouwde kom verblijven, dienen wel afgeschermd te worden.

Alertheid

Voorzitter J. Wolleswinkel van de Nederlandse Organisatie voor Pluimveehouders (NOP), die eerder al een onmiddellijke ophokplicht bepleitte, reageert maandag tevreden. Wolleswinkel hamert verder op "alertheid op alle fronten"; van toeristen tot pluimveehouders moeten zich bewust zijn van de risico's op verspreiding van het virus. "Het blijft een zorgelijke toestand."

/LINK
Zeven vragen over vogelgriep
Dossier vogelgriep (Ministerie van Volksgezondheid)