DEN HAAG - De brandveiligheid in discotheken laat te wensen over. Meer dan de helft voldoet niet aan de gestelde eisen, constateert de VROM-Inspectie in zijn rapport, dat maandag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Uit het onderzoek komt naar voren dat de uitbaters van de discotheken het niet zo nauw nemen met het maximumaantal bezoekers.

Ook is in een derde van deze uitgaansgelegenheden de vluchtroute niet goed aangegeven. In twee discotheken was door een hele reeks gebreken sprake van een "onveilige situatie", waarop de inspectiedienst direct heeft ingegrepen. Voor het onderzoek hebben de inspecteurs de brandveiligheid in dertig discotheken onderzocht.