DEN HAAG - De PvdA wil voor ouderen speciale plekken inrichten waar zij voor al hun zakelijke bekommernissen terechtkunnen. Dit soort servicepunten in bijvoorbeeld een hoekje van een verpleeghuis, moeten tegelijk als een hangplek dienen om te voorkomen dat 65-plussers wegglijden in eenzaamheid.

Dat is een van de initiatieven die de PvdA wil nemen om de vergrijzende bevolking blijvend met zorg en aandacht te omringen. Volgens het PvdA-plan 'Met hart voor ouderen' dat maandag in Leeuwarden wordt gepresenteerd, wil de partij voorkomen dat vitale ouderen worden gefrustreerd door bureaucratie en kwetsbare ouderen ten onder gaan aan de bezuinigingen van het kabinet Balkenende.

Kosten

Volgens het Tweede Kamerlid Verbeet hoeft het initiatief niet veel te kosten. "Veel zaken bestaan al, zoals de belastingtelefoon, pinautomaten en vrijwilligersdiensten die een kapotte kraan komen repareren of een lampje aan het plafond vervangen. Het gaat erom het zo te organiseren dat die zaken bij elkaar op een plek samenkomen."

De servicepunten die vijf dagen in de week open zouden moeten zijn, moeten er op gericht zijn ouderen langer thuis te laten wonen en eenzaamheid te voorkomen, zegt het Kamerlid. "Iemand van de belastingtelefoon zou bijvoorbeeld op een paar vaste dagen beschikbaar kunnen zijn om samen met enkele vrijwilligers de belastingaangifte te doen. Daarnaast valt te denken aan het inzetten van de servicediensten van woningcoörporaties vanuit de servicepunten voor het opknappen van kleine klusjes."

Nieuwe wet

Verbeet denkt dat de gemeenten een grote rol kunnen spelen bij het organiseren van de servicepunten als volgend jaar een nieuwe wet van kracht wordt die hen meer regie geeft bij de maatschappelijke ondersteuning van welzijn en zorg.

VVD

De VVD steunt het plan van de PvdA. Alleen denken de liberalen dat niet elke buurt een dergelijk servicepunt nodig heeft. De VVD vindt dat de gemeente bij de opzet van de plekken de beslissende stem moet hebben. Het Nationaal Fonds Ouderenhulp is verheugd over het plan. Wel zegt het fonds dat ouderen wensen dat de hangplekken in winkelcentra en horecagelegenheden komen en niet in verzorgingscentra.