AMSTERDAM - CDA-staatssecretaris Van Geel acht het niet onmogelijk dat in Borssele een tweede kerncentrale komt. Hij zei zondag in het tv-programma Buitenhof, dat kernenergie in ons land "een heel serieuze optie" is.

Ons land kan in zijn visie niet ontkomen aan een keuze tussen kernenergie en kolencentrales om de klimaatdoelstellingen in het jaar 2020 te halen. Zelf sprak Van Geel "niet een voorkeur uit".

Luchtkwaliteit

Wel verbindt hij aan kolencentrales de voorwaarde dat het moet gaan om kolenvergassing of om de opslag van het broeikasgas CO2, omdat anders problemen ontstaan met de luchtkwaliteit.

Delfzijl

Ook kernenergie wordt aan strikte voorwaarden gebonden in verband met de veiligheid, het terrorisme en de opslag van radioactief afval, zei Van Geel. Hij ziet mogelijkheden voor kerncentrales aan de kust en noemde als mogelijke vestigingsplaatsen Delfzijl, de Tweede Maasvlakte en Borssele.

Daarbij tekende Van Geel aan, dat in Zeeland "draagvlak" voor kernenergie bestaat.

Geschokt

Natuur en Milieu is "geschokt". Een woordvoerster noemt kernenergie "onverantwoord en ouderwets. Het is een oplossing van dertig jaar geleden. Aan kernenergie kleven gevaren en daar is nog altijd geen oplossing voor." Natuur en Milieu is wel voorstander van "schone kolencentrales" als overgangsmaatregel naar een tijdperk van duurzame energie.

Blij

VVD-Tweede Kamerlid De Krom zegt blij te zijn met de "ommezwaai" van Van Geel. De VVD is al lang voorstander van kernenergie en ziet het CDA "steeds meer langszij komen".

Dromenland

Onlangs nog zei minister Brinkhorst van Economische Zaken, die geen principieel tegenstander is van kernenergie, dat mensen die denken dat ons land in 2015 een nieuwe kerncentrale zal hebben, in "dromenland leven". Volgens Brinkhorst tonen investeerders geen belangstelling voor kernenergie in ons land. De Krom wijt dat aan een gebrek aan "politieke ruggensteun". Hij hoopt dat die er nu wel komt.

Kernafval

GroenLinks wil Van Geel dinsdag in de Tweede Kamer aan de tand voelen over zijn uitspraken in Buitenhof. Tweede Kamerlid Duijvendak wijst erop, dat Van Geel steeds het probleem van het kernafval heeft genoemd als belangrijk bezwaar tegen kernenergie.

Duijvendak bestrijdt de noodzaak van die vorm van energie en zegt dat ons land "moet durven breken met energieverslaving". GroenLinks wil inzetten op groene energie en energiebesparing.

PvdA-Tweede Kamerlid Samsom vindt ook dat Van Geel zich positiever over kernenergie uitlaat dan hij tot voor kort deed. De PvdA is tegen kernenergie wegens de problemen met het afval en de veiligheid. "Niet aan beginnen", zegt Samsom. De PvdA wil meer energiebesparing en meer duurzame energie. Als dit niet toereikend is om te voorzien in de energievoorziening komt "schoon fossiel" in aanmerking, ofwel opwekking van energie door kolen of gas zonder dat het broeikasgas CO2 vrijkomt.

Zonnepanelen

De PvdA'er verwijt het kabinet dat het de discussie over kernenergie nieuw leven in wil blazen, terwijl het te weinig werk maakt van bestaande mogelijkheden. Het tempo van energiebesparing ligt niet op 2 procent per jaar, zoals de Tweede Kamer gevraagd had, maar op 1,3 procent. De subsidie op zonnepanelen is stopgezet en er is een rem gezet op grote windparken in zee. Ook ging de subsidie voor opwekken van energie met biomassa omlaag, aldus Samsom.

Voorwaarden

De CDA-fractie wil net als Van Geel kernenergie niet uitsluiten. Het laat zich volgens Tweede Kamerlid Spies niet erover uit of het kerncentrales verkiest boven schone kolencentrales. Zij vindt niet dat er sprake is van een ommezwaai, omdat het CDA na een rapport van zijn wetenschappelijk instituut vorig jaar de mogelijkheid van kernenergie opengelaten heeft. Bovendien moeten de fracties komende week schriftelijk reageren op de nieuwe kernenergiewet. Daarin staat dat kernenergie alleen mogelijk is, als voldaan wordt aan strenge voorwaarden.

Onvermijdelijk

De LPF denkt dat aan kernenergie "niet te ontkomen" valt, als Nederland wil voldoen aan de klimaatdoelstellingen. Tweede Kamerlid Hermans zegt dat zijn fractie kernenergie al jaren als "onvermijdelijk" beschouwt.