DEN HAAG - Basisscholieren mogen niet worden uitgesloten van deelname aan de Citotoets, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Het CDA wil een verplichte toets aan het einde van de basisschool, maar PvdA en VVD vinden dit te ver gaan.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Minister Van der Hoeven (Onderwijs) laat de Inspectie van het Onderwijs onderzoek doen naar scholen die grote groepen zwakke leerlingen niet mee laten doen aan de Citotoets. Aanleiding zijn berichten dat in Rotterdam en Amsterdam een op de vijf leerlingen geen toets doet. Door slechte leerlingen uit te sluiten, zouden scholen hun gemiddelde Citoscore willen opkrikken.

"Daarmee houden scholen leerlingen en ouders voor de gek", vindt CDA-Kamerlid de Vries. "En er is niks mis mee als een school minder scoort omdat er veel achterstandsleerlingen op zitten."

Advies

Middelbare scholen moeten leerlingen toelaten op basis van een advies van de basisschool en gegevens die dat advies ondersteunen. Het CDA wil dus dat dit altijd een toets is.

Scholen zeggen leerlingen niet mee te laten doen aan een eindtoets in groep acht als toch al duidelijk is dat ze naar het praktijkonderwijs gaan of het laagste niveau in het vmbo. De Vries erkent dit, maar stelt dat dit niet opgaat voor het grote aantal leerlingen dat nu geen eindtoets maakt.

Ouders

PvdA-Kamerlid Hamer vindt dat een school alleen in overleg met de ouders een kind buiten een toets kan houden. Voor de sociaaldemocraten staat voorop dat van ieder kind aan het eind van de basisschool komt vast te staan hoe ze zich ontwikkeld hebben. Maar daar is niet per se een toets voor nodig. Een systeem waarmee scholen de prestaties van hun leerlingen vastleggen, kan hiervoor volstaan.

Zwakke leerlingen

VVD'er Balemans noemt het bizar dat scholen zwakke leerlingen niet aan de Citotoets mee laten doen. Maar ook voor hem is de toets niet heilig: deze geeft slechts een momentopname van de prestaties van een leerling. Dat is ook de mening van ChristenUnie-Kamerlid Slob, die het CDA-voorstel voor een verplichte toets ondoordacht noemt." Het wordt zo langzamerhand tijd om de hysterie over toetsen in het basisonderwijs te stoppen."