TAORMINA/MAASTRICHT - De provincie Limburg en de gemeente Onderbanken praten maandag met de staatssecretarissen Van Geel (VROM) en Van der Knaap (Defensie) over het verminderen van de geluidsoverlast van de AWACS-radarvliegtuigen. De inzet van het gesprek is de vermindering van het aantal oefenvluchten bij Schinveld, zo maakte de provincie vrijdag bekend.

Ondertussen probeerde minster Kamp zijn collega's bij de NAVO tijdens een informele bijeenkomst op Sicilië aan dit idee te wennen. Vrijdag zei de minister "voorzichtig optimistisch" te zijn over de mogelijkheden om de geluidshinder terug te dringen. Kamp hield zijn collega's voor dat het lawaai dat de toestellen soms de 100 decibel bereikte in dichtbevolkte gebieden.

Spreiding

"Voor de mensen die daar wonen is dat onacceptabel en ook de Nederlandse regering vindt dat daar verandering in moet komen", zei hij. Kamps eerste prioriteit lag bij het verminderen van de overlast van het aantal vluchten door een betere spreiding van de vluchten.

Nu vindt 60 procent van alle vluchten met de AWACS plaats vanaf de Duitse basis Geilenkirchen, pal tegen de Nederlandse grens. De bewindsman kreeg steun van een andere lidstaat, maar Kamp wilde niet zeggen welk land Nederland steunt. Het zijn in ieder geval niet de oosterburen. De Duitse minister Franz Josef Jung hield zich even stil tijdens de discussie. Volgens Kamp kan dit te maken hebben met het feit dat de luchtmachtbasis goed is voor de Duitse werkgelegenheid in de regio.

Bij de gesprekken die maandag worden gevoerd, zijn Van Geel, Van der Knaap, gouverneur Frissen van Limburg, het voltallige college van burgemeester en wethouders van Onderbanken en gedeputeerde Kersten aanwezig.

Stillere motoren

De gouverneur wil bereiken dat de AWACS-overlast voor Schinveld en Brunssum nadrukkelijker op de agenda komt van de Nederlandse regering en de NAVO-raad. De gouverneur heeft er eerder bij minister-president Balkenende op aangedrongen dat de lawaaiige motoren van de toestellen worden vervangen voor modernere, stillere motoren.