VOORBURG - Sinds 1900 is de bevolkingsgroei nooit zo laag geweest als vorig jaar. Het aantal inwoners van Nederland nam in 2005 slechts met 30 duizend toe. Op 1 januari 2006 telde het land 16,34 miljoen inwoners. Dat blijkt uit tellingen die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekend heeft gemaakt.

Vanaf 2001 is er al sprake van een afname van de bevolkingsgroei. Steeds meer inwoners vertrekken naar het buitenland. Vorig jaar emigreerden maar liefst 121.000 Nederlanders. Een jaar eerder waren dat er nog 110.000. Er zijn veel meer emigranten dan immigranten.

De helft van de emigranten is in Nederland geboren. Onder hen zijn er steeds meer die naar landen als België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk of de Antillen vertrekken.

Immigranten

Naar Nederland kwamen 94.000 immigranten, ongeveer evenveel in 2004. Steeds minder van hen zijn afkomstig uit Turkije en Marokko.

Vorig jaar waren dat er maar enkele honderden. Het aantal Polen dat zich in ons vestigt groeit daarentegen flink. Vorig jaar telde het CBS er 7000 tegen 2000 een jaar eerder. Zij vormen de grootste groep na de Nederlanders die uit het buitenland naar hun thuisland terugkeren.

Geboortes

Vorig jaar werden 188.000 kinderen geboren, 6000 minder dan in 2004. Die daling begon in 2000 en zal naar verwachting ook de komende jaren doorzetten. Er zijn namelijk minder jonge vrouwen. Het betekent tegelijk dat de bevolking vergrijst.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen bleef met 137.000 hetzelfde als vorig jaar. In de voorgaande vijf jaren waren dat er beduidend meer. De griepgolf van vorig jaar zorgde voor meer sterfte onder ouderen, maar de relatief koele zomer haalde het gemiddelde weer omlaag.