DEN HAAG - Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft geen behoefte aan een vervolgonderzoek op het rapport dat A. Herstel heeft geschreven over de vermeende onregelmatigheden in de strafrechtelijke afwikkeling van de vuurwerkramp in Enschede in mei 2000. GroenLinks had daar donderdag wel op aangedrongen.

Tweede Kamerlid Vos van die fractie meent dat Herstel zijn conclusies onvoldoende heeft kunnen staven, omdat hij de eerdere politierapporten over dit onderwerp niet volledig heeft ingezien.

Slordigheden

Herstel schreef woensdag aan de Kamer dat politiemensen de rechterlijke macht niet opzettelijk hebben misleid. Wel was er volgens hem sprake van "enkele onvolkomenheden" in het onderzoek naar de vuurwerkramp. Hij kenschetste die als "slordigheden".

Herstel deed het onderzoek de afgelopen maanden als extern deskundige op verzoek van de Tweede Kamer. Hij baseerde zijn conclusies op een deel van de vertrouwelijke rapporten, omdat minister Donner van Justitie hem uit privacyoverwegingen niet volledig inzage wilde geven. Vos is van mening dat Herstel al het vertrouwelijk materiaal moet kunnen inzien en ook de opstellers van twee onderzoeksrapporten moet kunnen horen.

Misstanden

Het gaat om mensen van Bureau Interne Zaken (BIZ) van de politie Gelderland Midden en medewerkers van de Rijksrecherche. Het BIZ rapporteerde over misstanden in het onderzoek van het Tolteam, het politieteam dat de vuurwerkramp onderzocht. André de V., die werd vrijgesproken van brandstichting, zou daar de dupe van zijn geworden. Donner schakelde daarop de Rijksrecherche in, maar die trof geen onregelmatigheden aan.

Vos vindt dat de Kamer zelf vervolgonderzoek moet doen of een nieuwe opdracht aan Herstel moet geven. "Dit boek kan nog niet dicht", zei ze. De regeringspartijen CDA en VVD en de grootste oppositiepartij, de PvdA, zijn echter tevreden over het werk van Herstel en opgelucht over de uitkomsten. Volgens CDA-Kamerlid Van Haersma Buma heeft de onderzoeker precies gedaan wat de Kamer hem had gevraagd.

Groenlinks

De kritiek van GroenLinks in de richting van Herstel is "ongepast", aldus Van Haersma Buma. VVD'er Weekers, die verbaasd is over de opstelling van GroenLinks, heeft alle vertrouwen in Herstel en in diens rapport.

"Ik heb geen behoefte om er nader in te duiken. Op een gegeven moment moet je zaken durven af te sluiten", zei Weekers. Ook PvdA-Kamerlid Wolfsen is tevreden. "We moeten ons erbij neerleggen, tot het tegendeel blijkt", zei hij. Volgens Wolfsen heeft Herstel alle relevante passages uit vertrouwelijke stukken bestudeerd.