DEN HAAG - Premier Balkenende "waardeert het enorm" dat in ons land niet gewelddadig is gereageerd op cartoons in een Deense krant en dat "we in Nederland onze kalmte weten te bewaren". Hij sprak donderdag in een nieuwjaarstoespraak tot het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) "groot respect" uit voor "leiders van organisaties en vertegenwoordigers van religies".

Zij "stellen zich verantwoordelijk op", aldus Balkenende, om eraan toe te voegen: "We laten ons niet gek maken. We kiezen in Nederland samen de vreedzame weg. De weg van gesprek en van - zonodig- vreedzaam protest. En in laatste instantie de weg van de rechter. Zo hoort het".

Kennis

Balkenende zei ook, dat het kabinet meewerkt aan de oprichting van een Huis voor de Culturele Dialoog. "Kennis van culturele verschillen kan ons helpen onbegrip en misverstanden te overwinnen," aldus de minister-president. Het Huis voor de Culturele Dialoog moet als ontmoetingsplaats voor verschillende culturen daaraan een bijdrage leveren.

Sleutelfiguren

Minister Verdonk (Integratie) zei in haar toespraak dat zij belang hecht aan vrouwen, jongeren en onafhankelijke sleutelfiguren in de besturen van de acht samenwerkingsverbanden van het LOM. Zij is niet alleen van plan om de zittingsduur van die besturen te binden aan een termijn, maar ook om die besturen te verplichten zetels te reserveren voor vrouwen en jongeren.