DEN HAAG - De twee politieministers Remkes (Binnenlandse Zaken) en Donner (Justitie) mogen de politie directer gaan aansturen. Een meerderheid van de Tweede Kamer van in ieder geval CDA, VVD, D66 en LPF steunt de versterking van de bevoegdheden op rijksniveau. Dat bleek donderdag bij de behandeling in de Kamer over de wijziging van de Politiewet uit 1993.

De versterkte bevoegdheden staan los van de andere wens van het kabinet om te komen tot één politieorganisatie. De Tweede Kamer sprak woensdag over de contouren van dit plan, waarvoor de partijen het licht nog niet op groen hebben gezet. Alleen het CDA is daar voor, terwijl VVD, LPF en D66 twijfelen en PvdA, SP en GroenLinks tegen zijn.

Prestatiecontract

De extra bevoegdheden houden in dat de politieministers niet meer bij de 25 korpsen hoeven te leuren met een prestatiecontract maar dat zij speerpunten eerder in het beleid kunnen opnemen.

Ook kunnen zij een korpsbeheerder, een coördinerende burgemeester in de politieregio, ontslaan. Nu kan dat niet. De korpsbeheerder moet verantwoording gaan afleggen aan de ministers in plaats van aan het regionaal college. Verder krijgen de ministers meer grip op de begroting, het beleidsplan en onderzoeken naar de resultaten van de politie.

Nationale politie

De tegenstanders, PvdA, SP en GroenLinks, menen dat de versterkte bevoegdheden een aanzet zijn tot de vorming van een nationale politie. En daar zijn zij op tegen, onder meer omdat zij vrezen dat de lokale belangen in het gedrang komen.

PvdA-Kamerlid Straub vindt de nieuwe bevoegdheden overbodig omdat veel van wat de ministers willen, nu ook al kan. De PvdA wil alleen instemmen als het andere, verdergaande plan voor een nationale politie van tafel gaat. Het CDA vond dat oneigenlijk en verweet de PvdA ruilhandel.

Karikatuur

De ministers liepen eveneens te hoop tegen de PvdA, die in hun ogen voorbij ging aan tegenberichten en een karikatuur neerzette. "Het leek een debat tussen doven en blinden, zeker als ik naar de PvdA luister", zei Remkes. Volgens hen wijst de praktijk uit dat de huidige wet wel tekortschiet.