DEN HAAG - Het ministerie van Defensie gaat steekproefsgewijs bij zijn personeel controleren of dat ongeoorloofd vertrouwelijke informatie mee naar huis neemt. Dat heeft minister Kamp (Defensie) aan zijn personeel geschreven.

De controle richt zich op papieren en op digitale opslagmiddelen en is het gevolg van het recente verlies van een memorystick met informatie over de Nederlandse militairen in Afghanistan. Een landmachtkapitein had de memorystick onlangs in een huurauto laten liggen. De stick is inmiddels terug bij Defensie.

Tassen en koffers

Bij het verlaten van defensiegebouwen kan aan medewerkers gevraagd worden tassen en koffers te laten inspecteren. Iedereen moet daar verplicht aan meewerken, aldus Kamp.

Secretaris-generaal Annink van het ministerie heeft deze week alle commandanten en ondercommandanten in Den Haag toegesproken. Hij wees er toen op dat door slordig omgaan met informatiedragers de geloofwaardigheid van het ministerie "te grabbel" is gegooid.

Bijeenkomsten

Vooralsnog denkt Defensie dat er geen opzet in het spel is. Werknemers moeten de komende weken wel verplicht bijeenkomsten bezoeken waar nog eens op het belang van veiligheid en zorgvuldigheid wordt gewezen.

De commandant der strijdkrachten Berlijn vindt dat het imago van Defensie schade heeft opgelopen. Volgens hem bestaat het gevaar dat bondgenoten het idee krijgen dat Nederland soepel met veiligheid omgaat. Nederland kan alleen moeilijke missies in het buitenland uitvoeren dankzij de inlichtingen van bondgenoten, aldus Berlijn. "Als wij zo onzorgvuldig met informatie omgaan, droogt die bron op."

Memorystick

De Koninklijke Marechaussee onderzoekt momenteel het verlies van de memorystick. Net als minister Kamp neemt ook de Tweede Kamer de zaak hoog op. De betrokken landmachtkapitein is geschorst.