DEN HAAG - Politiemensen hebben de rechterlijke macht niet opzettelijk misleid in het onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede in mei 2000. Wel is bij de opsporing en vervolging sprake geweest van "enkele onvolkomenheden. Die heb ik gekenschetst als slordigheden."

Dat heeft mr. A. Herstel woensdag geschreven in een brief aan de Tweede Kamer. Hij onderzocht in opdracht van de Tweede Kamer als externe deskundige de verschillende vertrouwelijke rapporten en stukken die waren uitgebracht over het politieonderzoek dat plaatsvond naar deze ramp.