BRUSSEL - Na instemming van het Vlaams regionaal parlement woensdag hebben alle Belgische volksvertegenwoordigingen de Europese grondwet goedgekeurd. Daarmee stemt België ook definitief in met de Europese constitutie, die in Nederland en Frankrijk in referenda werd afgewezen.