BRUSSEL - Europees commissaris Frattini (justitie en binnenlandse zaken) is bereid op korte termijn een dialoog tussen religieuze leiders en vertegenwoordigers van de media bijeen te roepen, als daaraan behoefte bestaat in de mediawereld. Dat heeft zijn woordvoerder woensdag meegedeeld. Zo'n dialoog zou kunnen leiden tot meer wederzijds begrip, onder meer in de kwestie over de Deense spotprenten over de profeet Mohammed. Ondertussen zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rice, dat Iran en Syrië de woede in de moslimwereld over de spotprenten opzettelijk aan wakkeren.

Bekijk video: Modem/ Breedband

In principe wil Frattini in mei een rondetafelgesprek organiseren met mediaorganisaties, waaronder de internationale journalistenvakbond IFJ en de verenigingen van krantenuitgevers en de Europese omroepkoepel EBU.

Die bijeenkomst zou een voorschot moeten zijn op een grotere conferentie met religieuze leiders, eind dit jaar. "Als er bij de media behoefte bestaat om dit door alle recente ontwikkelingen naar voren te halen, wil commissaris Frattini daar van harte aan meewerken", aldus de woordvoerder.

Gedragscode

Ook als de media daar behoefte aan hebben, wil Frattini praten over een vrijwillige gedragscode voor journalisten. De plannen daarvoor bestonden al voordat de Deense krant Jyllands Posten september vorig jaar de gewraakte spotprenten publiceerde.

Volgens de woordvoerder kan de Europese Commissie als dagelijks bestuur van de EU de lidstaten of media niets opleggen. "We kunnen alleen faciliteren en kijken of er behoefte aan bestaat."

Beroering

In Nederland ontstond de afgelopen dagen beroering over Brusselse plannen voor een gedragscode, maar dit zou volgens de Brusselse woordvoerder altijd een vorm van zelfregulering zijn, "als het al zover komt". "Dan kun je je vervolgens nog eens afvragen of alle journalisten of media daar wel aan mee willen werken en of iedereen het na ondertekening ook nog eens uitvoert."

Gematigde moslims

Een groep gematigde Deense moslims wil in de Arabische wereld een lans breken voor Denemarken. Ze willen hun boze geloofsgenoten in het Midden-Oosten ervan overtuigen dat het in het Scandinavische land, waar een krant onlangs een reeks spotprenten over de profeet Mohammed afdrukte, zo slecht nog niet toeven is. Dat maakten zij woensdag bekend.

Formeel

Volgens een van de initiatiefnemers van de pro-Deense campagne, Fathi El-Abed, moeten onder meer advertenties in kranten het ware verhaal vertellen achter de cartoons, die onder moslims tot een golf van verontwaardiging hebben geleid. Ook willen de moslims uitleggen dat de Deense regering niets te maken heeft met de satirische tekeningen en er formeel ook niets tegen kan ondernemen.

Rice

Iran en Syrië wakkeren de woede in de moslimwereld over Deense islam-spotprenten opzettelijk aan. Deze beschuldiging uitte de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rice, woensdag na een onderhoud met haar Israëlische ambtgenoot Livni.

Einde

"Iran en Syrië hebben er alles aan gedaan om sentimenten aan te wakkeren en deze voor hun eigen doeleinden te gebruiken. De wereld moet ze daarop aanspreken", aldus Rice. Het is de verregaandste uitlating van een Amerikaanse regeringsfunctionaris tot nu toe. De VS hadden Syrië en Iran hiervoor alleen verweten niet genoeg te doen om een einde te maken aan de rellen.

Rice' baas president Bush had de regeringen van islamitische landen eerder op de dag opgeroepen er alles aan te doen om een eind te maken aan de rellen naar aanleiding van de Deense spotprenten.

"Geweld is geen middel om je ongenoegen over publicaties in de vrije pers te uiten", aldus Bush na overleg met de Jordaanse koning Abdullah. Die keurde het geweld ook af.