DEN HAAG - Van ongeveer 3600 varkens met een te hoog dioxinegehalte is vlees in Nederlandse slachthuizen terechtgekomen. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) bevestigde woensdag een bericht daarover in de Volkskrant. De overschrijdingen vormen volgens de VWA geen gevaar voor de volksgezondheid. Het vlees van de geslachte varkens uit een steekproef bevatte in drie gevallen 1,3 en 1,5 picogram dioxine per gram vet. Dat mag maximaal 1,0 picogram per gram vet zijn.

Waarschijnlijk is het vlees geëxporteerd. Mogelijk is het al opgegeten. De dioxine is via het voer (Belgisch varkensvet) in de varkens terechtgekomen. Dat werd zwaar vervuild met de kankerverwekkende stof verwerkt in het voer. In Nederland, België en Duitsland gingen enkele honderden varkens- en pluimveehouderijen uit voorzorg op slot.