DEN HAAG - Meer psychologen op school en een verplichte cursus antipesten voor leraren. Dat willen de fracties van PvdA, GroenLinks en SP in de Tweede Kamer. Ze vinden dat minister Van der Hoeven (Onderwijs) nu nog te weinig doet tegen pesten op school.

Op alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs zou per tweehonderd leerlingen een schoolpsycholoog moeten zijn, vinden de linkse fracties. Niet alleen kan een gepeste leerling bij deze vertrouwenspersoon terecht, de aanwezigheid van een psycholoog kan pesten ook voorkomen.

Leraren moeten van de drie partijen minstens eenmaal in hun loopbaan een curus tegen pesten volgen, zodat ze dit verschijnsel gemakkelijker herkennen en het de kop in kunnen drukken. Op lerarenopleidingen zouden aankomende docenten al les kunnen krijgen over pesten.

Elke school moet 10.000 euro krijgen om een beleid tegen pesten op poten te zetten dat meer is dan een aantal regels op papier. Verder moet bij een conflict over pesten de uitspraak van een klachtencommissie een meer bindend karakter krijgen.

Ruim een op de zes scholieren tussen de 9 en 11 jaar is regelmatig het slachtoffer van pesterijen op school, wees een onderzoek van TNO vorig jaar nog uit. Een op de twintig kinderen zegt zelf een pestkop te zijn.