AMSTERDAM - Een nieuwe snelweg ten zuidoosten van Amsterdam, tussen de A6 en A9, is hoogst noodzakelijk. Met een nieuwe wegverbinding kunnen de verkeersproblemen in de regio worden opgelost. Door de snelweg gedeeltelijk onder de grond aan te leggen, blijven de natuur en het landschap onaangetast. Dat stelt het bedrijfsleven in de noordvleugel van de Randstad.

Een twintigtal organisaties, waaronder werkgeversorganisatie VNO-NCW, Transport en Logistiek Nederland en de vakcentrales FNV en CNV, hebben dinsdag het rapport 'De visie van het bedrijfsleven op de A6 - A9' gepresenteerd.

Lange files

De noordvleugel van de Randstad neemt volgens de bedrijven wereldwijd een "economische toppositie" in . De snelwegen A1, A6 en A9 in het gebied staan echter bekend om de lange files. De situatie zal alleen maar verergeren, omdat het Rijk Almere heeft aangewezen als groeistad, menen de organisaties.

Om de voorziene groei van het verkeer in de noordvleugel op te vangen, is volgens de organisaties een breed pakket van maatregelen nodig. Daarbij denken ze aan beter en meer openbaar vervoer en aan een nieuwe snelweg. Het verbreden van bestaande wegen of de invoering van een kilometerheffing is onvoldoende om de knelpunten weg te werken, staat in de visie te lezen.

Aangetast

De snelweg tussen de A6 en A9 moet tussen de knooppunten Holendrecht en Muiderberg onder de grond komen te liggen. De natuur en het landschap worden dan niet aangetast.

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft zich eerder tegen een nieuwe snelweg gekeerd. Het project is volgens de rekenmeesters te duur. De gewenste tunnel kost 4,5 miljard euro, aldus het CPB. Het planbureau voelt meer voor de invoering van een spitsheffing op de bestaande wegen.