DEN HAAG - De Tweede Kamer wil dat minister Donner (Justitie) volmondig toegeeft dat het Openbaar Ministerie (OM) in de Schiedamse parkmoord fouten heeft gemaakt. Die erkenning is noodzakelijk, omdat het zogeheten verbeterplan van het OM anders niet genoeg garanties biedt om dezelfde fouten in de toekomst te voorkomen.

Dat zeiden de Kamerleden Wolfsen (PvdA), Weekers (VVD) en Vos (GroenLinks) maandag in Netwerk. De drie partijen vormen een kleine meerderheid. Ze wijzen erop dat de bewindsman de aanbevelingen van de commissie-Posthumus weliswaar onderschrijft, maar tegelijk de conclusies niet volledig overneemt.

DNA-sporen

Het draait vooral om het punt dat het Openbaar Ministerie niet alle DNA-sporen aan de rechters heeft gerapporteerd. Posthumus en de Tweede Kamer vinden dat dat wel had moeten gebeuren. Donner daarentegen blijft erbij dat justitie in deze geen informatie heeft achtergehouden.

De Kamer zou deze week debatteren over het rapport van Posthumus om te komen tot verbeteringen binnen de opsporing en vervolging.

Verbeterplan

Maar nu is besloten eerst met de onderzoekscommissie te praten. Dat gebeurt later deze week. Wolfsen zei maandag desgevraagd van de commissie te willen weten of het verbeterplan, zoals het er nu ligt, voldoende waarborgen voor een goede rechtsgang heeft.

De PvdA'er is daar niet van overtuigd. "Ik vind veel goede dingen in het plan van het OM. Maar de wijze van rapporteren door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) van bijvoorbeeld DNA-sporen is nog niet precies genoeg." Dat betekent volgens Wolfsen dat met de methode van Donner in de toekomst nog steeds drama's kunnen plaatsvinden.

Dader

In de Schiedamse moord- en zedenzaak werd een dader veroordeeld hoewel het genetisch materiaal dat werd gevonden, niet van hem was.

Het NFI en de aanklagers hadden niet alle gevonden zeven sporen aan de rechters gemeld. Posthumus vindt dat dat wel had moeten gebeuren. In de zaak, waarbij een meisje werd omgebracht en een jongetje zwaargewond raakte, werd de verkeerde man veroordeeld. Een aantal jaren later werd de juiste dader alsnog achter de tralies gezet.

Dwalingen

In een spoeddebat in september vorig jaar moest Donner toegeven dat er sprake was geweest van dwalingen bij politie en justitie. De PvdA en GroenLinks vinden het ook kwalijk dat de kwestie voor de betrokkenen bij justitie en politie geen gevolgen heeft gehad.