DEN HAAG - Bij varkens van een geblokkeerde veehouderij, waarvan het vee vermoedelijk voer met te veel dioxine heeft gegeten, is toch een te hoog gehalte van deze kankerverwekkende stof teruggevonden in het vlees. Dat meldde de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) maandag op grond van de eerste resultaten van de proefslachtingen.

De overschrijdingen vormen volgens de inspectiedienst geen gevaar voor de volksgezondheid. Het vlees van de geslachte varkens uit de steekproef bevatten in drie gevallen 1,3 en 1,5 picogram dioxine per gram vet. Dat mag maximaal 1,0 picogram per gram vet zijn.

Voedselketen

De VWA houdt er inmiddels in tegenstelling tot eerder rekening mee dat kleine hoeveelheden vlees bij consumenten op de borden zijn beland. "Het is echter niet langer uit te sluiten dat varkens die het vervuilde diervoeder hebben gegeten, ook in de voedselketen zijn terechtgekomen."

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) vindt het onbegrijpelijk dat de veevoersector en de veehouderij "het weer zover hebben laten komen dat er dioxine in varkensvlees zit". De brancheorganisatie van supermarkten eist dat de overheid extra mankracht inzet om de komende jaren intensiever te controleren op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de voedselketen.

Nieuwe tests

Het gevonden hoge dioxinegehalte in het varkensvlees is tegen de verwachtingen in. Zowel het mengvoederbedrijf O. Bouman uit Andel, de VWA als minister Veerman (Landbouw) schatten de kans op te veel dioxine in het vlees van de gevoederde dieren vorige week nog na berekening als zeer klein in. Nieuwe tests moeten uitwijzen of de gevonden varkens een uitzondering zijn of dat de dioxinevervuiling voorkomt onder een grotere groep dieren.

Geblokkeerde veehouderijen

De inspectiedienst maakte maandag verder bekend dat het 42 - en later op de dag nog eens zestien - van de 201 veehouderijen die nog geblokkeerd waren om het vervuilde veevoer, heeft vrijgegeven. Eind vorige week heeft de VWA al in twee stappen de blokkades opgeheven van vijftig bedrijven die te maken hadden met het dioxinevoer. Op dit moment zitten nog 143 veehouderijen met varkens op slot.

De dioxine is in het veevoer terechtgekomen via Belgisch varkensvet. Dat werd zwaar vervuild met de kankerverwekkende stof verwerkt in het voer. In Nederland, België en Duitsland gingen enkele honderden varkens- en pluimveehouderijen uit voorzorg op slot.