AMSTERDAM - De uit Kosovo afkomstige scholiere Taïda Pasic heeft fraude gepleegd. Dat zegt een woordvoerder van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken zondag in De Telegraaf. Verdonk wil het meisje uitzetten, maar Taïda wil eerst haar vwo in Nederland afmaken. Ze heeft daarvoor nog enkele maanden nodig.

"Ze zit klinkklare onzin te verkopen en maakt IND-medewerkers zwart", aldus de woordvoerder. Volgens het ministerie zijn twee verzoeken voor een voorlopige verblijfsvergunning van de 18-jarige Taïda afgewezen. Vorig jaar keerde de scholiere met haar familie terug naar Kosovo. Het gezin kreeg van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 7000 euro mee om er een nieuw leven op te bouwen.

Toeristenvisum

Na de afwijzingen voor een verblijfsvergunning is Taïda op een Frans toeristenvisum naar Nederland gekomen. Een woordvoerder van Verdonk noemt dat zondag misbruik van de regels.

Taïda vroeg eind november vorig jaar een voorlopige verblijfsvergunning aan om in Haarlem haar studie te kunnen afronden. "Vervolgens is ze in Winterswijk naar school gegaan. Ze verbleef dus niet op het adres in Haarlem, waar ze in de Gemeentelijke Basisadministratie stond geregistreerd. Dat is fraude", aldus de woordvoerder zondagochtend.

Onherroepelijk besluit

De rechtbank in Amsterdam oordeelde vrijdag dat Taïda voorlopig in Nederland mag blijven. In de uitspraak stond dat de rechtbank vindt dat "de beslissing van de minister om het meisje niet toe te staan haar vwo af te maken niet zorgvuldig is genomen, omdat op een aantal door het meisje aangevoerde argumenten niet of onvoldoende is gereageerd". De IND moet het meisje nu eerst horen voordat de dienst een onherroepelijk besluit in haar zaak neemt. Hoe lang dat gaat duren, is niet bekend.

Eerder was Taïda uit haar klas in scholengemeenschap De Driemark in Winterswijk gehaald en naar een uitzetcentrum overgebracht. De rechtbank in Groningen gelastte woensdag al dat ze de beslissing over haar uitzettingsprocedure in vrijheid mocht afwachten. Ze had toen al bijna twee weken doorgebracht in het uitzetcentrum in Rotterdam.

Corrigeren

Verdonk kondigde vorig jaar al aan in sommige gevallen in haar ogen eenzijdige publiciteit over individuele asielzoekers te zullen corrigeren. Een woordvoerder van het ministerie zegt zondag dat Taïda zo'n geval is.

De Winterswijkse gastouders van de Kosovaarse begrijpen niets van alle ophef. "We hebben geen informatie achtergehouden, of onrechtmatig gehandeld. Het klopt dat Taïda in Haarlem staat ingeschreven. Dat is gedaan omdat haar advocaat in Zaandam zit. Om praktische redenen is daarom voor Haarlem gekozen", zegt gastouder H. Meulenkamp zondag.

Logeeradres

Het adres van het echtpaar Meulenkamp dient als logeeradres. Hij benadrukt dat dit tijdens de rechtsgang ook gewoon aan de orde is gekomen en de rechter bij zijn beoordeling dit heeft meegewogen. Over Taïda's reactie zei Meulenkamp: "Ze zit nu boven op haar kamer te huilen. Ze is erg overstuur door zo'n verhaal."

Locatiemanager E. de Graaf van De Driemark, die namens de school de belangen van Taïda behartigt, zei zondag ook niets te begrijpen van alle commotie. "Taïda is inderdaad op een Frans toeristenvisum naar Nederland gekomen, daar is nooit geheimzinnig over gedaan. Sterker nog, het is tijdens de rechtsgang ook gewoon ingebracht. Het staat haar vrij om op een visum naar ons land te reizen. De rechtbank heeft dat bij de uitspraak meegewogen en geoordeeld dat ze hier voorlopig mag blijven. Wij hebben beslist geen informatie achtergehouden."

In het tv-programma Woestijnruiters reageerde Taïda emotioneel op de vraag of zij zich nog kan concentreren op school: "Ik moet, nogmaals, ik moet. Dit is mijn enige kans na zo veel moeite, zo veel tranen. Mijn diploma is goud waard. Zes jaar lang geknokt. Ik hoop op een betere toekomst dan mijn ouders. Die zijn hoog opgeleid, maar hebben niks meer." Ze zei verder niet te begrijpen dat de minister dit allemaal heeft gezegd. "Dan had ze dat gemotiveerd in haar beslissing moeten zetten."