DEN HAAG - Het kabinet kan 650 miljoen euro extra uitgeven aan wegen, kennis en milieu als het vrijdag het advies volgt van de studiegroep Begrotingsruimte. Die stelt voor om voor de laatste drie jaren van deze kabinetsperiode uit te gaan van een vaste olieprijs.

De laatste tijd is er sprake van hoge olieprijzen. De aardgasbaten zijn gekoppeld aan de olieprijs en een deel van de aardgasmeevallers gaat vervolgens in het fonds voor investeringen in onder meer wegen. Als gevolg van de torenhoge olieprijzen eind vorig jaar liep het zogenoemde Fonds economische structuurversterking (FES) helemaal vol.

Olieprijs

Om de invloed van de steeds wisselende olieprijs kleiner te maken, stelt de studiegroep nu voor de olieprijs vast te stellen op een vast bedrag. Eventuele meevallers of tegenvallers door hogere of lagere olieprijzen worden voor lief genomen en hebben alleen invloed op de hoogte van de staatsschuld.

Meevaller

De nieuwe methode levert het kabinet nu een meevaller op, aldus de studiegroep. Ze heeft berekend dat als de olieprijs voor 2005 op 52 dollar wordt vastgesteld, voor 2006 op 50 en voor 2007 op 35 er nog 650 miljoen euro extra is te besteden. Opgeteld met het nog niet uitgegeven geld komt de meevaller op 900 miljoen euro.

De meest betrokken ministers Zalm (Financiën) en Brinkhorst (Economische Zaken) voelen wel voor het advies van de studiegroep. Vrijdag praat het hele kabinet erover. De studiegroep komt later dit jaar met een advies over de toekomstige spelregels van het FES-fonds.