DEN HAAG - Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) wil Antilliaanse en Arubaanse jongeren die zich hebben schuldig gemaakt aan een misdrijf door de rechter kunnen laten terugsturen. Daarbij moet het gaan om ernstige feiten, zoals diefstal, geweldpleging en drugsdelicten. De veroordeelde moet korter dan twee jaar in Nederland zijn.

Dit staat in een conceptwetsvoorstel van de bewindsvrouw. Zij bracht het voorstel zaterdag naar buiten voor consultatie, onder vooral de Antilliaanse en Arubaanse gemeenschap. Het wetsvoorstel omvat ook een terugkeerregling voor 'kansloze' Antilliaanse en Arubaanse jongeren, in de leeftijd van 16 tot 24 jaar. Als zij op goed geluk naar Nederland komen zonder zicht op werk of opleiding, bestaat de mogelijkheid dat zij worden teruggestuurd.

Voor jongeren die kunnen aantonen dat zij naar Nederland komen voor werk, opleiding, gezinshereniging, vakantie of familiebezoek, geldt de terugkeerregeling niet. Ook zal voor Antillianen en Arubanen de inburgeringsplicht gelden, behalve als zij aantoonbaar voldoende onderwijs in het Nederlands hebben genoten. Verdonk wil voorkomen dat de eigen achterstanden van ouders worden overgedragen aan de kinderen.

Diverse gemeenten in Nederland hebben projecten om Antilliaanse probleemjongeren te begeleiden, maar de jongeren werken daar vaak niet aan mee. De voorgenomen maatregel ondersteunt de Sociale Vormingsplicht die op de Antillen is ingevoerd, maar is daarvan niet afhankelijk, zegt een woordvoerder van Verdonk. De maatregel is wel gericht op dezelfde doelgroep als die van de Antilliaanse regering. Volgens de minister moet vermeden worden dat de groep kwetsbare jongeren zich onttrekt aan de Sociale Vormingsplicht door naar Nederland af te reizen.