AMSTERDAM - Met een emotioneel betoog heeft Taida Pasic vrijdag voor de rechtbank in Amsterdam duidelijk gemaakt waarom zij hoopt dat de rechter instemt met de toewijzing van een voorlopige voorziening, zodat de Kosovaarse niet het land wordt uitgezet. "Ik heb hard voor mijn school en toekomst gewerkt, laat mij dit alstublieft afmaken."

De rechtbank in Amsterdam boog zich vrijdag over de uitzetting van de 18-jarige leerlinge Taida Pasic. De Kosovaarse vroeg de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om een voorlopige verblijfsvergunning om haar vwo-opleiding in Nederland af te kunnen maken. Zij doet dit schooljaar eindexamen. De IND wees de aanvraag af, wat tot grote onrust leidde bij vooral haar medeleerlingen.

Uitzetcentrum

Sinds vorige week zit Taida in uitzetcentrum Zestienhoven bij Rotterdam. Haar advocate A. Hoftijzer hoopt met het beroep tegen de afwijzing met een voorlopige voorziening van de rechter te voorkomen dat Taida wordt uitgezet. Als de rechter het verzoek toewijst, mag de Kosovaarse de behandeling van haar bezwaar tegen haar uitzetting in Nederland afwachten.

Hoftijzer wil dat de 18-jarige nog de kans krijgt haar verhaal te doen over de situatie in Kosovo en kan aangeven waarom ze daar nu niet kan terugkeren. "Dit verzoek is alleen erop gericht dat zij haar school hier kan voltooien."

Machtiging

Landsadvocaat A. van Blankenstein ging vrijdag niet in op de vraag of Taida haar schoolopleiding mag afmaken. "De aanvraag om een verlening van een verblijfsvergunning voor het volgen van een studie is afgewezen omdat zij hier geen machtiging voor voorlopig verblijf (mvv) heeft aangevraagd. Pas als dat is gebeurd, kan de minister (Verdonk) de vraag beantwoorden of zij haar opleiding in Nederland mag afmaken". Twee eerdere verzoeken van Taida voor een mvv zijn al afgewezen. De advocaat van Taida zal niet om een derde verzoeken, omdat de situatie sindsdien niet is veranderd.

Net zoals de pleegouders van Taida, de familie Meulenkamp, waren medeleerlingen van haar van scholengemeenschap De Driemark in Winterswijk aanwezig in de rechtbank om hun steun aan haar te betuigen. De leerlingen hebben de afgelopen dagen actie gevoerd tegen haar uitzetting. De school heeft een brandbrief gestuurd naar minister Verdonk. Leerlingen hebben zich tijdens een estafetteactie per twee laten opsluiten in een kooi op de Markt in Winterswijk.

Tijdens hun actie haalden ze geld op om een busreis naar Den Haag te kunnen bekostigen om daar te demonstreren. Daar boden ze woensdag een petitie aan aan een afvaardiging van de Tweede Kamer.

Uit de klas

De 18-jarige Kosovaarse werd woensdag 18 januari uit de klas gehaald en overgebracht naar het uitzetcentrum. Haar school was erg geschokt door de wijze waarop haar vwo-leerlinge plotseling werd meegenomen door de vreemdelingenpolitie. Volgens de IND heeft een leraar haar op verzoek van de politie uit de klas gehaald en is ze na school in vreemdelingenbewaring gesteld.

De rechtbank in Groningen buigt zich maandag over de inbewaringstelling van Taida in het uitzetcentrum in Zestienhoven. De rechtbank doet uitspraak op 10 februari.