DEN HAAG - Minister Peijs (Verkeer) ziet nog geen aanleiding om haar beleid rond de 80-kilometervakken bij de vier grote steden te herzien. Zij zei dit vrijdag in een reactie op cijfers van de VerkeersInformatieDienst, waaruit blijkt dat sinds de invoering de files zijn toegenomen.

Volgens Peijs geldt dit vooral voor Den Haag en Utrecht. Zij wees erop dat de snelheidsbeperking op 1 november vorig jaar werd ingevoerd en dat er nog weinig ervaring mee is opgedaan. Bovendien bleek in Den Haag de apparatuur, die hardrijders in het gareel moet houden, niet te werken. Doordat automobilisten dit in de gaten kregen ontstonden alsnog grote snelheidsverschillen en files, aldus de CDA-bewindsvrouw. Zij vindt het daarom te vroeg om nu al conclusies te verbinden aan de filecijfers.

Doel van de snelheidsbeperking is het terugdringen van de uitstoot van vuile lucht. De 80-kilometerzones worden alleen ingevoerd op trajecten waar men mag verwachten dat dit doel bereikt wordt, aldus Peijs.