DEN HAAG - De invoering van 80-kilometervakken bij Amsterdam (A10), Rotterdam (A20), Utrecht (A12) en Den Haag (A12) heeft de afgelopen maanden geleid tot gemiddeld meer files. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van de VerkeersInformatieDienst.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Op de A10-buitenring rond Amsterdam en de A20 richting Gouda rijdt het weliswaar beter door dan voorheen, maar bij Utrecht en Den Haag zijn de files juist fors toegenomen. De snelheidsbeperking werd op 1 november ingevoerd om de milieuoverlast voor omwonenden te beperken.

Kilometerminuten

Uitgedrukt in zogenoemde kilometerminuten (filelengte vermenigvuldigd met fileduur) namen de files op de A10-West tussen 1 november en 17 december 2005 af met 22 procent. Op de A20 richting Gouda was de afname 7 procent.

Op A12 bij Den Haag ging het echter helemaal mis. De stad in stond er 40 procent meer file, de stad uit zelfs 95 procent meer. Bij Utrecht nam de filedruk door de trajectcontroles toe met zo'n 46 procent (richting Den Haag) en 5 procent (richting Arnhem).

De VerkeersInformatieDienst signaleert dat op enkele locaties de files zijn verschoven naar meer stroomafwaarts.