DEN HAAG - Dankzij de oplettendheid van een inwoner van de noordelijke Afghaanse stad Baghlan zijn Nederlandse militairen van het Provinciale Reconstructieteam (PRT) uit Pol-e Khomri maandag ontsnapt aan een aanslag.

De burger waarschuwde de Nederlanders dat er een bom was ingegraven langs de kant van de hoofdweg. Een speciale eenheid van het PRT maakte vervolgens het explosief dat op afstand tot ontploffing kon worden gebracht, onschadelijk, aldus dinsdag een woordvoerder van Defensie.

De afgelopen maanden hebben de Nederlanders vier keer te maken gekregen met 'huis-gemaakte' explosieven. Daarbij vielen tot nu toe alleen enkele lichte tot zeer lichte gewonden. Maar het PRT is blij dat zij de steun heeft gekregen van de lokale bevolking. "Dat betekent dat we op de goede weg zijn", aldus de woordvoerder.

MIVD-rapport

Dinsdagochtend werd ook bekend dat het rapport van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) over de situatie in de Zuid-Afghaanse provincie Uruzgan geheim blijft voor de gewone leden van de Tweede Kamer.

Alleen de fractievoorzitters (met uitzondering van de SP, die op principiële gronden niet in de commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten wil zitten) mogen kennis nemen van een geschoonde versie van het rapport. Dat blijkt uit een brief die minister Kamp van Defensie naar de Kamer heeft gestuurd.

Veiligheidssituatie

De bewindsman reageert met de brief op een dringend verzoek van Kamer om meer inzicht te geven in de analyse van de veiligheidssituatie in de provincie waar Nederland circa 1100 militairen naar toe wil sturen. Kamp wil niet verder gaan dan aangeven wat de teneur is van de MIVD-analyse, namelijk dat er sprake is van een "instabiele en onveilige situatie" en er rekening moet worden gehouden met "gewapend verzet van de Taliban en aanverwante groeperingen".

Het uitvoeren van een missie in Uruzgan is volgens de inlichtingendienst een "complexe en risicovolle onderneming die niet zonder robuust optreden kan worden uitgevoerd". Niet alleen heeft de missie te maken met de Taliban, maar ook met "een aantal onderling samenhangende problemen".

Spanningen

De bewindsman noemt in zijn brief vervolgens spanningen binnen en tussen etnische groeperingen, gebrekkige overheidscontrole, een grote mate van corruptie, drugsproductie en criminaliteit.

Kamp gaat in zijn brief ook in op het advies van zijn hoogste militair, de commandant der strijdkrachten (cds) generaal Berlijn.

Risicovol

Volgens de generaal is de veiligheidssituatie in het zuiden van Afghanistan "zeer risicovol". Als echter aan een aantal voorwaarden wordt voldaan acht hij de missie "uitdagend, maar uitvoerbaar en verantwoord".

Het gaat dan volgens Kamp om het beschikbaar stellen van de juiste militaire middelen en eenheden, ook die van andere landen, en goede afspraken over het gebruik van de (lucht)basis bij Kandahar. Verder is het van groot belang dat er "een goede invulling van de Nederlandse inspanningen voor de wederopbouw" plaatsvindt.

Inlichtingen

Volgens Berlijn moet bij het optreden de bescherming van de eigen troepen vooropstaan en is daarvoor veel aandacht nodig voor het verzamelen van inlichtingen. Maar ook de Nederlandse wijze van optreden, met respect naar de plaatselijke bevolking, zal bijdragen aan die eigen veiligheid, meent hij.

Verder pleit hij voor een verhoogd budget om wederopbouwprojecten uit te kunnen voeren en zo de bevolking op de hand van de Nederlandse militairen te krijgen.

Hoorzitting

Kamp besluit zijn brief met de opmerking dat het hoofd van de MIVD en de cds bereid zijn komende maandag tijdens het besloten deel van de hoorzitting over de uitzending nadere vragen te beantwoorden. De hoorzitting is bedoeld als voorbereiding voor het finale debat over de omstreden missie dat voor volgende week donderdag is gepland.