DEN HAAG - Het botonderzoek voor het vaststellen van de leeftijd van een jonge asielzoeker is een betrouwbare en veilige methode. VVD-senator en voorzitter van de commissie Leeftijdsonderzoek Minderjarige Asielzoekers H. Dupuis, heeft dinsdag een bericht hierover in het Algemeen Dagblad bevestigd. De commissie komt volgens Dupuis binnen enkele weken met een rapport over de kwestie.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gebruikt de botscan om te bepalen hoe oud een asielzoeker is. Sommige asielzoekers zeggen dat ze jonger zijn dan achttien jaar omdat ze dan een grotere kans hebben toegelaten te worden tot Nederland. De Nationale Ombudsman stelde in 2004 dat de botscan niet betrouwbaar was en gevaar opleverde voor de gezondheid van de asielzoekers.

Na de kritiek werd in 2004 de commissie ingesteld die de zaak moest onderzoeken. Volgens Dupuis is er in de zomer van 2005 ook al een rapport gepresenteerd met de conclusie dat de botscans veilig en betrouwbaar zijn. De onderzoekscommissie blijft, aldus de voorzitter, toezien op het toepassen van de scans.

De scans worden op het sleutelbeen uitgevoerd. De IND gebruikt de methode sinds 1999.