DEN HAAG - Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken ziet wel iets in het idee van voorzitter De Boer van de Taskforce Jeugdwerkloosheid om kansloze jongeren zonder werk of opleiding in een kazerneachtige omgeving discipline bij te brengen. "Hij begrijpt de gedachte", aldus zijn woordvoerster.

Er zijn ongeveer 40.000 van die kansarme jongeren, aldus De Boer. Het kabinet heeft vorig jaar al toegezegd dat gemeenten dropouts tot en met 23 jaar terug naar school kunnen sturen. Hij wil weigerachtige jongeren onder hen kunnen aanpakken. Eén-op-één-begeleiding is niet mogelijk omdat het om grote aantallen gaat. Daarom pleit De Boer ervoor hen in grote groepen op te vangen om hen discipline bij te brengen. Dat moet hen klaarstomen voor school of werk.

Kazernes

De Boer denkt daarbij aan kazernes die Defensie wil ontruimen. Hij heeft daarover al verkennende gesprekken gevoerd. Hij denkt aan een training van driekwart jaar tot een jaar. Het geld dat hiervoor nodig is, is er volgens De Boer. Zowel gemeenten als het Rijk hebben een budget hiervoor.

De Boer komt met zijn idee in de week dat het Sociaal en Cultureel Planbureau naar buiten bracht dat van de allochtone jongeren 40 procent werkloos is. "Dan moeten we niet alleen roepen wat een probleem dat is, maar ook iets doen", stelt de Boer.

Goede aarde

Zijn idee valt bij een meerderheid in de Tweede Kamer wel in goede aarde. Het moet wel goed worden uitgewerkt, stelt VVD-Kamerlid Örgü. En het moet om echte dropouts gaan. Het CDA vindt het naadloos aansluiten bij de mogelijkheid voor gemeenten jongeren tot 23 jaar een leerplicht op te leggen. Wie zich daar aan onttrekt, kan zo worden aangepakt, meent CDA-Kamerlid Hijum. Ook de PvdA ziet er wel iets in. Maar belangrijk is ook dat werknemers die kansarme jongeren perspectief bieden beloond worden en werkgevers die discrimineren een boete krijgen, vindt Tweede-Kamerlid Bussemaker.

GroenLinks vindt het idee echter kortzichtig. De probleemjongeren kunnen beter aan het werk worden gezet in de bouw van nieuwe jeugdcentra in probleemwijken, dan geïsoleerd worden in kazernes op het platteland.