LEEUWARDEN - Zes kilometer Friese zeedijk voldoet in de verste verte niet aan de veiligheidsstandaard. De zeewering zou normaal gesproken bestand moeten zijn tegen een extreme storm die eens in de 4000 jaar plaatsvindt. De bewuste zes kilometer dijk is echter slechts bestand tegen stormen die gemiddeld eens in de tien jaar plaatsvinden. Dat heeft het Friese waterschap Wetterskip Fryslân dinsdag bekendgemaakt.

Het waterschap heeft inmiddels maatregelen genomen om de veiligheid te waarborgen. De reparatiekosten van de dijk worden geschat op 20 à 25 miljoen euro. De dorpen die achter het bewuste dijkgedeelte liggen zijn onder meer Sint Jacobiparochie, Minnertsga en Tzummarum. Die Friese dorpen liggen in de zogenaamde Westhoek, aan de Waddenzee.

Herstelkosten

De oorzaak van de problemen is niet bekend. De 22 meter brede asfaltlaag op de dijk brokkelt van boven af. Mogelijk moet de hele asfaltlaag worden vervangen. Volgens dijkgraaf P. van Erkelens van het waterschap moet het ministerie van Verkeer en Waterstaat de herstelkosten betalen.

Het bewuste stuk dijk is in 1972 en 1973 aangelegd en bestaat uit grindasfalt. Normaal bestaan dijken uit steenslagasfalt. "Dit dijkvak is aangelegd in de periode van de oliecrisis", aldus H.

Kingma, portefeuillehouder waterkeringen van het Waterschap, verwijzend naar de asfaltsamenstelling. De dijk is ruim negen meter hoog en aan de voet 44 meter breed.