DEN HAAG - Tweede Kamerleden hebben een lange waslijst aan wensen ter voorbereiding op het definitieve debat met het kabinet over de uitzending van troepen naar de Afghaanse provincie Uruzgan.

Kamerleden willen een schriftelijke vragenronde, een hoorzitting, een vertrouwelijke briefings en misschien nog wel een bezoek aan Uruzgan. Dinsdag regelt de Kamer in een procedurevergadering hoe dat allemaal moet de komende weken.

De VVD heeft NAVO-baas De Hoop Scheffer bovenaan het lijstje staan voor de openbare hoorzitting. Ook wil Kamerlid Van Baalen hoge ambtenaren horen van de Amerikaanse en Britse ministeries van Buitenlandse Zaken en een briefing van de Nederlandse commandant der strijdkrachten, generaal Berlijn, en van de chef van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst MIVD.

Reis

Van Baalen vindt een reis naar Afghanistan alleen nuttig als de fractie van de PvdA dat wil. Hij hoopt dat de PvdA door een bezoek aan Afghanistan gunstiger gestemd wordt over de missie.

Ook het CDA wil graag een reis maken naar Afghanistan. In een hoorzitting wil Kamerlid Ormel in elk geval de Nederlandse militaire vakbonden spreken, evenals hulporganisaties en 'opinieleiders' uit Uruzgan. Ook wil hij de EU-vertegenwoordiger in Afghanistan, Vendrell, horen.

Risico's

Dat laatste wil ook PvdA-Kamerlid Koenders. Ook wil hij de Pakistaanse journalist en taliban-kenner Ahmed Rachid uitnodigen. Koenders staat er vooralsnog op dat de Kamer inzage krijgt in het vertrouwelijke MIVD-rapport dat uitgebreid ingaat op de risico's voor de Nederlandse militairen.

Over een reis naar Afghanistan twijfelt Koenders nog. Die heeft volgens hem alleen zin als hij ook echt naar Uruzgan zelf voert.

Grote flauwekul

Dat vind SP-Kamerlid Van Bommel nou juist "grote flauwekul". "We kunnen daar niets zien. De kamercommissie Buitenlandse Zaken is niet bedoeld als kwartiermakers voor Nederlandse militairen."

Ook GroenLinks wil het geheime MIVD-rapport lezen. Een reis is voor Kamerlid Karimi niet nodig. Zij wil in elk geval graag vertegenwoordigers van het Rode Kruis in Afghanistan en van Afghaanse mensenrechtengroeperingen horen.

D66

Ook D66 acht een reis niet noodzakelijk. Wel wil de partij het MIVD-rapport, een briefing, een schriftelijke vragenronde, en een hoorzitting.

De inschatting van de meeste Kamerleden is dat het uiteindelijke debat met de regering in de eerste of tweede week van februari kan plaatsvinden.

Nederlanders

Ruim acht op de tien Nederlanders zijn voorstander van vredesmissies om een land te helpen met de wederopbouw, zoals Afghanistan. Maar 46 procent gelooft niet dat de uitzending van troepen naar de Afghaanse provincie Uruzgan helpt. Dat blijkt uit een onderzoek van tv-programma Netwerk onder ruim 1200 mensen, dat maandagavond in de uitzending wordt gepresenteerd.

Van de ondervraagden is 47 procent tegen een nieuwe missie naar Afghanistan, 37 procent is voor en 16 procent heeft geen mening. De groep tegenstanders is ongeveer evengroot als in een vergelijkbaar onderzoek van Maurice de Hond vorige week.