DEN HAAG - De CDA-fractie in de Tweede Kamer pleit voor een hardere aanpak van mensen, organisaties en politieke partijen die oproepen tot haat en terreur. Zo moeten imams en anderen die haat zaaien, direct uit hun functie kunnen worden gezet en zouden ze hun paspoort en rijbewijs moeten inleveren.

Mensen die worden veroordeeld voor een terroristisch misdrijf, moeten bovendien automatisch hun actief en passief stemrecht verliezen. Ook zouden ze niet meer met een politieke partij aan verkiezingen mogen meedoen en lid van het bestuur ervan mogen zijn. Dat staat in een rapport van het CDA over grondrechten, dat maandagochtend is gepubliceerd. Haatzaaiers moeten ook sneller uit Nederland kunnen worden gezet.

Verbod

De grootste coalitiepartij vindt verder dat justitie terroristische organisaties gemakkelijker moet kunnen verbieden. Zij moet hun bijeenkomsten en demonstraties verhinderen. Politieke partijen die zich schuldig maken aan strafbare feiten, moeten sneller ontbonden kunnen worden. Ook het doel van een partij kan wat de fractie betreft een grond zijn om die te weren uit het democratisch bestel.

Rechtsstaat

De voorstellen uit het rapport 'Alles van waarde is weerbaar' zijn erop gericht de Nederlandse democratie en rechtsstaat weerbaarder te maken tegen de gevaren van georganiseerd radicalisme en terreur. Volgens het CDA heeft de overheid doeltreffender instrumenten nodig om het aanzetten tot geweld tegen te gaan, maar is het niet nodig daarvoor de grondwet te veranderen. Wel moeten het strafrecht en het Burgerlijk Wetboek op sommige punten worden gewijzigd.

De opstellers van het rapport, de CDA-Kamerleden Koopmans en Van Haersma Buma, pleiten ook voor een aparte commissie om kwetsende uitlatingen te bestrijden. Mensen moeten daar terechtkunnen met hun grieven om zo de onvrede over de "vergroving van het publieke debat" in goede banen te leiden. De commissie moet gezaghebbende uitspraken doen.