HILVERSUM - Bijna driekwart (72 procent) van de kinderloze vrouwen in de leeftijd van eind twintig tot begin veertig denkt dat het hebben van kinderen niet te combineren is met "een veeleisende baan". Ruim tweederde (68 procent) vindt dat werkgevers het makkelijker moeten maken om zorgtaken en werk te combineren.

Dat blijkt uit een onderzoek van tv-programma Netwerk, dat zondagavond in de uitzending wordt gepresenteerd. Voor het onderzoek zijn zeshonderd kinderloze vrouwen van 27 tot en met 42 jaar ondervraagd. Van hen gaf 44 procent aan in de toekomst ook geen kroost te willen en 13 procent twijfelt nog over hun kinderwens.

Dalend geboortecijfer

In november vorig jaar stelde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) te verwachten dat over circa vijf jaar het geboortecijfer in Nederland is gedaald tot minder dan 180.000 per jaar. In 2000 werden nog 207.000 kinderen geboren.

Netwerk wilde weten waarom steeds meer jonge vrouwen geen moeder worden. Daarvoor werden diverse redenen aangegeven. Zo stelde 38 procent haar vrijheid te willen behouden, een derde heeft geen behoefte aan kinderen, 38 procent zei geen partner te hebben en ruim een kwart vreest de financiële consequenties.

Voorzitter B. Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW wees er in de uitzending op dat de samenleving gezien de vergrijzing van de beroepsbevolking een oplossing moet zoeken voor de problemen van moeders. "We leven in een maatschappij waarin we in de toekomst straks iedereen nodig hebben", stelde hij.

'Spagaat in de samenleving'

Hoogleraar economie L. Bovenberg sprak van een spagaat in de samenleving. Hij stelde dat het nu heel belangrijk is dat zo veel mogelijk vrouwen aan de slag gaan op de arbeidsmarkt. Maar tegelijkertijd moeten er volgens hem voldoende kinderen worden geboren en ook nog eens goed worden opgevoed om te kunnen functioneren in de huidige kennisintensieve samenleving.

Wientjes erkende op zijn beurt dat hij zelf eens als werkgever heeft gedacht toen hij van zijn secretaresse hoorde dat zij zwanger was: "Leuk voor haar, maar dat komt wel verdomd slecht uit."

Volgens de werkgeversvoorman moet het bedrijfsleven dat nu vraagt om een meer flexibele inzet van personeel, zelf ook meer openstaan voor de wensen van werknemers. Dat stelde hij in antwoord op de vraag of het mogelijk is voor een van de werkende ouders om op woensdagmiddag vrij te nemen als de kinderen uit school komen en daarvoor in de plaats op zaterdag te werken.