RIJSWIJK - De trajectcontrole rond Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag heeft ervoor gezorgd dat het aantal weggebruikers dat harder rijdt dan toegestaan sterk daalt. Dat blijkt vrijdag uit eerste cijfers van Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM).

Bekijk video: Modem/ Breedband

Uit de cijfers van het BVOM blijkt dat 85 tot 99 procent van de automobilisten zich houdt aan de snelheidslimiet. Voor de invoering van de trajectcontrole reed naar schatting 20 procent van de weggebruikers te hard. Dit percentage is op de meeste baanvakken sterk gedaald. Sinds 1 november geldt rond de vier grote steden een maximale snelheid van 80 kilometer per uur. De eerste weken na de invoering stonden er meer files dan voorheen. De 'nieuwe' files zouden ontstaan doordat automobilisten op de rem gaan staan bij het naderen van de zones. Sinds begin december 2005 is de trajectcontrole in werking gesteld en worden alle auto's gecontroleerd op hun snelheid.

Trajectcontrole

De trajectcontrole houdt bij Amsterdam het verkeer in de gaten op de A10 West tussen knooppunt Nieuwe Meer en Coentunnel, bij Rotterdam op de A20 tussen knooppunt Kleinpolderplein en Terbregseplein en bij Utrecht het verkeer op de parallelbanen A12 tussen knooppunt Oudenrijn en Lunetten. Bij Den Haag wordt het verkeer tussen het Prins Clausplein en de Utrechtsebaan, de A12, gecontroleerd. In alle steden wordt de snelheid in beide richtingen gemeten.

80 km per uur

Rond Amsterdam en Rotterdam houdt volgens de cijfers van het BVOM 99 procent van de automobilisten zich aan de maximale 80 kilometer per uur. Rond Den Haag wordt nog niet bekeurd. Het trajectcontrolesysteem zit in een laatste testfase en werkt nog niet optimaal. Op de hoofdrijbaan van de A12 bij Utrecht, tussen Ouderijn en Lunetten, rijdt 15 procent nog te hard. De maximale snelheid is hier 100 kilometer per uur. Op de parallelbanen van de A12 rond Utrecht, waar een snelheidlimiet van 80 kilometer per uur geldt, wordt wel aan de snelheid gehouden. BVOM heeft op de hoofdrijbaan extra borden geplaatst om weggebruikers beter te informeren over en te attenderen op de snelheidslimiet. BVOM verwacht dat het aantal snelheidsduivels rond Utrecht dan ook zal afnemen.

"De cijfers zijn heel redelijk voor deze relatieve korte periode dat de trajectcontrole werkt", aldus een woordvoerder van het BVOM. "Maar we zijn pas tevreden als het percentage op alle baanvakken rond de 99 procent zit." Om hoeveel auto's het precies gaat, kan het BVOM niet zeggen. "Dit zijn echt de eerste evaluaties. Concrete aantallen van bekeuringen ontbreken nog."

De maximale snelheid is rond de grote steden verlaagd naar 80 kilometer per uur om de luchtkwaliteit in de omgeving te verbeteren. Bij trajectcontrole hangen camera's op verschillende punten langs de weg, die opnames maken van ieder passerend voertuig. Met deze beelden berekent een computer de gemiddelde snelheid. Ligt die hoger dan de maximumsnelheid, dan krijgt de weggebruiker een bekeuring thuis gestuurd.