LONDEN - Britse wetenschappers zeggen aanwijzingen te hebben dat het potentieel dodelijke vogelgriepvirus H5N1 muteert. Dat maakt de kans groter dat ook besmettingen van mens op mens mogelijk worden. Een dergelijke genetische wijziging van het virus herbergt het gevaar in zich van een wereldomspannende epidemie die mogelijk aan miljoenen mensen het leven kan kosten.

De Britse Medical Research Council (MRC) en de wereldgezondheidsorganisatie WHO onderzochten en vergeleken virussen die zijn aangetroffen in personen die aan vogelgriep overleden in Turkije (2006/2005), Vietnam (2005) en China (Hongkong, 2003). Daaruit is gebleken dat er overeenkomsten zijn in wijzigingen van de genetische structuur, die aanleiding geven tot zorg. Tot dusver zijn er overigens nog nergens aanwijzingen dat het virus al van mens tot mens overdraagbaar is.