DEN HAAG - Marokkaanse Nederlanders verhuizen vooral naar België, omdat de sfeer in Nederland jegens hen en de islam in de afgelopen jaren negatiever is geworden. Dat heeft de voorzitter van het Samenwerkingsverband van Marokkanen en Tunesiërs (SMT), S. Boudouft, donderdag voor de EO-radio gezegd.

Hij schat dat vorig jaar tweehonderd Marokkaanse Nederlanders naar de zuiderburen zijn vertrokken. De doorslaggevende reden was volgens Boudouft vaak de onvrede over het maatschappelijk klimaat in ons land en dus niet het halen van een 'importbruid', zoals geregeld wordt gezegd, of gezinshereniging. Hij zegt in elk geval twintig gezinnen uit Brabant te kennen die naar België zijn verhuisd.

Ingeburgerd

De SMT-voorzitter merkt dat vooral ingeburgerde allochtonen naar België vertrekken, terwijl dat juist de mensen zijn "die we hier zo nodig hebben". Het Radio-1-programma De Ochtenden constateert op basis van eigen onderzoek dat de uittocht van Marokkaanse Nederlanders naar België zich begint af te tekenen in de statistieken van het bevolkingsregister in grote steden.

Zo steeg het aantal in Utrecht van 22 in 2004 naar 72 in 2005. In Eindhoven ging het om 1 in 2004 en 36 vorig jaar, in Den Bosch waren het er 72 in 2003 en 134 in 2005 en in Rotterdam nam het aantal toe van drie in 2001 tot 52 vorig jaar, aldus het programma.

Fractie

Het aantal Nederlanders in België is in de afgelopen jaren afgenomen van bijna 22.000 in 2004 tot ruim 18.000 vorig jaar. Ze vestigen zich daar voor werk, studie, het belastingklimaat of om andere persoonlijke overwegingen. Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) gaat ervan uit dat slechts een "fractie" naar België uitwijkt om de strengere regels in Nederland voor gezinshereniging, schijnhuwelijken en inburgering te ontwijken.

België-route

Tientallen allochtonen uit Nederland maken gebruik van die 'België-route' om bijvoorbeeld een buitenlandse partner te laten overkomen. Verdonk kan daar weinig tegen doen, zo schreef ze eind vorig jaar in een brief aan de Tweede Kamer.

Antwerpen

Abdellatif Akhandaf van de Antwerpse Integratiedienst bevestigde de indruk dat meer Nederlandse Marokkanen zich in Vlaanderen vestigen. "In de scholen zie je steeds vaker Marokkaanse kinderen wier ouders een Nederlands accent hebben. Via de inburgeringslessen kun je dat niet opmerken, want die zijn niet verplicht voor inwoners van Nederland."

Individueel rascisme

Volgens hem is de houding jegens de islam in Vlaanderen inderdaad anders dan in Nederland. "In Vlaanderen is er geen open vijandigheid en wordt niet beweerd dat de islam een gevaar is. Hier gaat het meer om individueel racisme, zoals bij allochtonen die een job zoeken", zei hij.

Minister Keulen van Inburgering wilde niet speculeren over de reden waarom Nederlandse moslims zich in België vestigen.