AMSTERDAM - De seculiere autoriteiten hebben de gevaren van het moslim-extremisme zwaar onderschat en dat terwijl moslim-radicalen uit het Midden-Oosten en Centraal-Azië de ambitie hebben om hun invloed naar Nederland en Europa uit te breiden. Tot deze conclusies komt drs. Marius Wessels in De extremistische variant van de Islam.

In dit geschrift dat dinsdag verschijnt bij de Prof. Mr. B.M. Teldersstichting( het wetenschappelijk bureau van de VVD) gaat Wessels uitgebreid in op de opkomst en de gevaren van het moslim-extremisme in de moslimwereld, maar ook in Europa en in Nederland.

Volgens de auteur is het moslim-extremisme een bedreiging voor de democratische rechtsorde, voor de mensenrechten en voor de internationale stabiliteit.

Daarom zou de internationale gemeenschap ernst moeten maken met het bestrijden van het moslim-extremisme, zo meent Wessels. Zo stelt hij dat de aanpak van moslim-extremisme niet beperkt moet worden tot Afghanistan en Al-Qaeda, maar dat men zich moet richten op een veelheid van landen en organisaties. Daarnaast zou de sociaal-economische ontwikkeling van islamitische landen gestimuleerd moeten worden, om zo de voedingsbodem voor het extremisme weg te nemen. En tot slot zou ernaar gestreefd moeten worden om de afhankelijkheid van het Golfgebied voor onze energievoorziening te verminderen.

Geweld

In Nederland speelt het moslim-extremisme tot dusver geen grote rol. Dit heeft volgens Wessels te maken met de afkomst van de Nederlandse moslims. "Uit mijn onderzoek is gebleken dat de manier waarop moslims hun religie beleven, gerelateerd is aan hun land van herkomst. Omdat het moslim-extremisme in Turkije en Marokko nauwelijks voorkomt, zie je ook in de Turkse en Marokkaanse gemeenschap in Nederland weinig extremisme."

Het wil volgens Wessels niet zeggen dat er in de toekomst geen extremistische moslim-stromingen in Nederland zouden kunnen ontstaan. Want al kent ons land nauwelijks extremisten die met geweld hun ideeën willen doordrukken, Nederland herbergt wel fundamentalistische bewegingen, die terug willen naar de letterlijke regelgeving uit de begintijd van de islam. En moslim-extremisme wordt bijna altijd vooraf wordt gegaan door moslim-fundamentalisme, aldus Wessels.

Juist omdat fundamentalisme en extremisme in elkaars verlengde blijken te liggen, zou de overheid volgens Wessels stappen moeten nemen om te voorkomen dat ook in Nederland het extremisme de kop opsteekt.

Zo zou de overheid het rekruteren van mensen voor de djihad moeten tegengaan en moslim-radicale organisaties als de bestrijding van het radicalisme daarmee gediend is.

Huiverig

Tevens zou het goed zijn om de oprichting van Nederlandse imam-opleidingen te bevorderen en de mogelijkheid van buitenlandse Imams om in Nederland te praktiseren in te perken. Want: "Wij kennen een scheiding van staat en kerk. Maar met die buitenlandse imams haal je de vervlechting van kerk en staat juist weer binnen."

Maar niet alleen via de imams, ook met geld proberen fundamentalistische landen zoals Iran en Saoedi-Arabië volgens Wessels de Nederlandse moslims te beinvloeden.

"Ik word heel huiverig als ik hoor dat Nederlandse scholen geld krijgen uit Saoedi-Arabië. Als je ziet hoe er op de website van de As Siddieq school in Amsterdam denkbeelden werden verspreid die echt niet door de beugel kunnen, dan houd ik mijn hart vast over wat er in de klassen wordt gezegd. (op de site was een artikel te lezen waarin onder meer werd gezegd dat "de joden de media en de wapenindustrie controleren"- red.) Islamitische scholen en moskeeën krijgen geld uit het buitenland en die financiering leidt dan tot het beinvloeden van benoemingen aan die instellingen. Geld uit Iran en Saoedi-Arabië kun je beter buiten de deur houden."