AMSTERDAM - Amsterdam is een emancipatiemachine, een opwerkfabriek voor talent, een wereldmerk, maar om dat te blijven is volgens burgemeester Cohen actie nodig. Actie om de toenemende armoede, gevoelens van uitsluiting en werkloosheid die de stad momenteel teisteren te lijf te gaan. Dat zei hij zondagavond in zijn nieuwjaarstoespraak in het Concertgebouw in Amsterdam.

Volgens de burgemeester is het niet voor iedereen even gemakkelijk erbij te horen en mee te doen in die opwerkfabriek.

Armoede

Vooral de armoede speelt daarbij een grote rol. "Vele Amsterdammers knopen maar net de eindjes aan elkaar, of eigenlijk net niet. Want om na aftrek van vaste lasten jezelf en twee kinderen te voeden en te kleden voor 70 euro in de maand, dat is onbegonnen werk." Hij waarschuwde dat we moeten oppassen dat deze groep niet in een neerwaartse spiraal terecht komt.

"Zodra mensen niet alleen arm zijn maar ook structureel kansarm, dan moeten wij als samenleving ingrijpen. Instroom van armoede: akkoord, dat kan de stad aan, dat zit in het karakter van de stad. Maar reproductie van armoede moeten wij kost wat kost voorkomen. Wij als samenleving moeten zorgen dat armoede iets tijdelijks is, een fase waar je op eigen kracht èn met hulp van de samenleving uit kan groeien."

Uitsluiting

Cohen sprak ook over gevoelens van uitsluiting. Als gevolg van armoede, maar misschien belangrijker nog Amsterdammers die zich op grond van etniciteit of geloof, de islam, uitgesloten voelen.

"Velen daarvan zijn noch arm, noch kansarm, noch slecht opgeleid.

Maar zij voelen zich wel buitengesloten en sommigen van hen zullen daardoor radicaliseren. En radicalisering kan een bron zijn voor rellen of erger. Dat hoeft allemaal niet, maar het kàn wel. Dat is een ontwikkeling die mij zorgen baart." De burgemeester denkt dat hiertegen maar een ding te doen is.

Erop af

"Erop af." Volgens hem gaat het daarbij wel om tweerichtingsverkeer. "Iedereen moet bijdragen. Onderwijs volgen, werk zoeken, je best doen, mogelijkheden, hoe klein ook, benutten." Jongeren hebben daarbij een prioriteit. In Amsterdam krijgen nog te weinig leerlingen een eerlijke kans op een baan.

Cohen benadrukte maar weer eens dat daar verandering in moet komen.

Maar ook aan discriminatie van mensen die zich al op de arbeidsmarkt bevinden. "Ook in de toegang tot werk liggen onze kansen om niet uit te sluiten maar in te sluiten, om de schoorsteen van de opwerkfabriek te laten roken. Werk is in onze samenleving hèt middel tot integratie, tot het erbij horen en meedoen. En die kansen worden nog lang niet genoeg benut."