BRUSSEL - Oostenrijk neemt vanaf zondag het voorzitterschap over van de Europese Unie van Groot-Brittannië. In zijn half jaar aan het roer van de EU wil de Oostenrijkse kanselier Schüssel vooral proberen de in het slop geraakte Europese grondwet weer leven in te blazen.

Op een top van EU-staats- en regeringsleiders in juni zal Schüssel pogen concrete resultaten voor te leggen. Premier Balkenende reageerde eerder al afwijzend op dat voorstel.

De Oostenrijkse regeringsleider heeft in ieder geval alle tijd en ruimte om te werken aan de grondwet, omdat er in december al een akkoord werd gesloten tussen EU-leiders over de Europese begroting voor de komende jaren.

Verwerpen

Het Europees Parlement moet hiermee de komende maanden nog wel instemmen. Diverse Europarlementariërs hebben al aangekondigd de meerjarenbegroting te zullen verwerpen. Waarnemers houden er echter rekening mee dat veel van hen na kleine tegemoetkomingen toch akkoord zullen gaan met de begroting. Na Oostenrijk is Finland overigens aan de beurt als EU-voorzitter.

Zondag is het ook precies twintig jaar geleden dat Spanje en Portugal toetraden tot de Europese Unie. Exact vijf jaar daarvoor sloot Griekenland aan bij de Unie, die toen nog Europese Economische Gemeenschap heette.

Uitbreiding

De Portugese voorzitter Barroso van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, roemt in een verklaring de uitbreiding van de Europese samenwerking met de drie landen. Volgens Barroso heeft de aansluiting van Spanje, Portugal en Griekenland "Europa beter en sterker gemaakt". Zowel de nieuwe lidstaten als de toenmalige lidstaten hebben op economisch en bestuurlijk terrein baat gehad bij de uitbreiding, meent Barroso.