DEN HAAG - Ongeveer driehonderd AOW'ers, arbeidsongeschikten en mensen met een nabestaandenuitkering in het buitenland houden hun uitkering, terwijl eerder besloten was dat zij die zouden verliezen. Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken komt met een uitzonderingsregeling voor deze groep tegemoet aan een verzoek van de Tweede Kamer, aldus een woordvoerder van de bewindsman donderdag.

Vanaf volgend jaar worden geen uitkeringen meer uitbetaald aan mensen die wonen in een land waarmee Nederland geen verdrag heeft gesloten over goede controle op de verstrekking ervan. Op die manier moet misbruik worden voorkomen. Maar een ruime Kamermeerderheid vroeg in oktober Van Hoof om een pardon voor mensen die voordat in 2000 de Wet beperking export uitkeringen van kracht werd, al in het buitenland woonden. Volgens het CDA, PvdA en SP konden deze mensen toen niet weten wat ze boven het hoofd hing door hun verhuizing naar het buitenland. In het kader van de BEU is in de periode 2000 tot 2003 al begonnen met de afbouw van uitkeringen van mensen die wonen buiten de EU, de Europese Economische Ruimte (EER) of in een land waarmee geen verdrag is gesloten.

In oktober waren met ruim veertig landen verdragen gesloten en zaten elf verdragen in de afrondingsfase. Volgens deze stand van zaken zouden 164 mensen per 1 januari hun uitkering (deels) te verliezen. Bij deze groep horen 136 AOW'ers, die straks alleen nog recht hebben op 50 procent van het minimumloon in plaats van 70 procent.