ROTTERDAM - De tien tot twaalf criminele jongerengroepen die in Rotterdam actief zijn, kunnen uitgroeien tot bendes. Korpschef Meijboom van de politie Rotterdam-Rijnmond trok woensdag tijdens zijn nieuwjaarsspeech aan de bel over de problemen die de groepen veroorzaken. "Er is nog geen sprake van bendes, maar er vallen wel een aantal zaken op waar we ons zorgen over maken", aldus Meijboom.

De jongerengroepen bestaan voornamelijk uit Antillianen en een kleiner aantal Kaapverdianen. De leeftijd van de leden varieert van tien jaar tot in de dertig. De jongeren hebben geen inkomen en geen vaste woon- of verblijfplaats. Ze plegen gewelddadige overvallen, groepsverkrachtingen, schietpartijen en bedreigingen. Opvallend is volgens Meijboom overigens dat steeds meer vrouwen deel uitmaken van een jongerengroep.

Leider

Volgens de korpschef hebben de groepen geen vaste structuur, geen eigen territorium en geen vaste leden. Wel is er in enkele gevallen sprake van het gebruik van beeldkenmerken en het feit dat de leider de meeste delicten pleegt en wapens regelt. Ook moeten aspiranten van de groep soms eerst "iemand lekker hebben afgerost", voordat zij bij de groep mogen. Een teken aan de wand dat het de slechte kant opgaat, vindt de korpschef.

Meijboom denkt dat de groepsvorming voornamelijk ontstaat omdat Antillianen veelal de voorkeur geven aan het leven op straat. Gevangenisstraf is volgens de korpschef lang niet altijd een oplossing, omdat veel van de jongeren eerder status ontlenen aan een verblijf in een penitentiaire inrichting dan dat ze er iets van leren.

Rechercheteam

Sinds de politie in juli een rechercheteam op de problematiek gezet heeft, is een aantal daders opgepakt. Het team heeft twee groepsverkrachtingen en twee moorden opgelost, aldus Meijboom. In totaal zijn 65 mensen opgepakt, waarvan er 44 nog vastzitten. "Dat geeft aan dat we niet de kleinste jongens hebben opgepakt", stelt de korpschef.

Om de problematiek in de toekomst de kop in te drukken en om te voorkomen dat de groepen omslaan in bendes, zijn echter meer maatregelen nodig. "In januari gaan alle betrokken partijen om tafel en daar komen we niet meer vandaan voordat er oplossingen zijn." Meijboom denkt dan aan tuchtscholen, betere voogdijregels en passend opbouwwerk.

In Rotterdam is 3,4 procent van de inwoners van Antilliaanse afkomst. 11 procent van de geweldsdelicten wordt echter door Antillianen gepleegd. De politie hield in 2005 ruim 12 procent meer Antilliaanse verdachten aan dan het jaar ervoor.