VOORBURG - Het aantal Nederlanders dat een kunstgebit heeft, is in de afgelopen 25 jaar meer dan gehalveerd. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag bekend. Vorig jaar beschikte 14 procent van de Nederlanders over een nagemaakt gebit. In 1981 lag dat percentage nog op 31.

Het heeft er alle schijn van dat het kunstgebit een uitstervend fenomeen is. De generatie van na 1965 draagt vrijwel geen kunstgebitten. Nederlanders tussen 50 en 70 jaar kiezen ook vaak voor andere oplossingen. Alleen onder 80-plussers komt het kunstgebit nog vaak voor.

Driekwart van die categorie ouderen heeft namaaktanden. Het kunstgebit komt relatief vaak voor bij bewoners van het platteland, ziekenfondsverzekerden, laagopgeleiden en mensen met een laag inkomen.